Diagnos

Allmänt

Diagnosen fibromyalgi är en så kallad kriteriediagnos, vilket innebär att ett visst antal uppsatta kriterier av sjukdomstecken och symptom måste vara uppfyllda för att diagnosen ska kunna ställas. De nuvarande kriterierna för diagnostisering fastställdes av American College of Reumatology (ACR) år 1990. Diagnosen fibromyalgi är accepterad över hela världen, av WHO och av Socialstyrelsen och har klassificeringsnummer M79.7.


Att man använder sig av kriterier vid diagnostisering av FM beror på att det inte går att ställa en diagnos varken genom laboratorieprover eller genom andra medicinska undersökningsmetoder. Avsaknaden av laboratorieprov, eller röntgenfynd, som objektivt kan stödja diagnosen gör att fibromyalgi ibland ifrågasätts. Det finns dock tester, som hittills bara har använts i forskningssammanhang, som i framtiden skulle kunna utgöra metoder för en objektiv diagnostik av fibromyalgi.

Filer för utskrift/nedladdning:

 

Fibromyalgi: Diagnos

PDF

DOC

Huvudkriterier för fastställande av FM:

  • Minst tre månaders generell smärta i alla fyra kroppskvadranterna, på höger och vänster sida, övre och nedre kroppshalvan inklusive axialsmärta, dvs. halsrygg, främre bröstkorg och/eller ländrygg.
  • Smärta vid palpation (tryck) på elva av arton specificerade ställen, ömma punkter, så kallade tender points. Trycket skall vara förhållandevis lätt.

 

Utöver ovan nämnda symptom förekommer dessutom oftast ett eller flera andra symptom. (Läs mer under Symptom.)

 

I dag har man börjat diskutera betydelsen av ”tender points” (de ömma punkterna) och flera forskare hävdar att ”tender points” har börjat spela ut sin roll inom diagnostiseringen – dels på grund av att det har framkommit att även normala, friska personer har dess ömma punkter (även om de gör mer ont hos någon som lider av FM) samt att tender points inte helt fångar fibromyalgins innersta natur, i vilken svår trötthet/utmattning ofta förekommer. I stället förordar dessa forskare användandet av frågeformuläret Symptom Intensity Scale som, utöver smärtområden, även omfattar parametern trötthet/utmattning.

Svårdiagnostiserad

Fibromyalgi är en svårdiagnostiserad sjukdom och det krävs ofta ett flertal läkarbesök hos olika läkare under flera år innan man får sin diagnos. Amerikanska undersökningar har visat att det i genomsnitt tar 3-5 år att få en FM-diagnos. Denna siffra bekräftas av en enkät genomförd av Fibromyalgiförbundet hösten 2009.

 

Att det tar så lång tid att få en diagnos beror bland annat på att många av fibromyalgisymptomen också är vanliga vid andra sjukdomar och att det därför är lätt att till en början bli diagnostiserad med en annan sjukdom i stället för FM. Det beror också på en bristande medvetenhet om sjukdomen inom läkarkåren/vården, för även om fibromyalgi är en egen diagnos - och forskning har visat att det verkligen är en ”riktig” sjukdom - så är det fortfarande många läkare som tvivlar på att fibromyalgi existerar. I stället avfärdar de därför ofta symptomen som psykosomatiska.

Läkarkåren har dålig kunskap om fibromyalgi och undersökningar har visat att runt 50 % av läkarna tycker att FM är svår att diagnostisera och att sjukdomen ofta blir feldiagnostiserad.