Samsjukdomar

Det finns ett flertal sjukdomar och syndrom som är vanligt förekommande i samband med fibromyalgi – så kallade samsjukdomar. De vanligaste är: 

 • IBS-syndrom/Colon Irritable (irriterad tarm)
 • ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom)
 • Sömnapné
 • Willis-Ekbom Disease, WED (också kallad Restless Legs Syndrome, RLS)
 • TMJ (käkledssyndrom)
 • WAD (Whiplash Associated Disorder)
 • Multipel kemisk överkänslighet (Multiple Chemical Sensitivity, MCS)
 • MFS (myofasciellt smärtsyndrom)
 • Reumatiska sjukdomar (t.ex. Bechterews, RA m.fl.)
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Sjögrens syndrom
 • Depression
 • Allergier
 • Migrän
 • Kronisk bihåleinflammation
 • Vulvodyni (brinnande smärta i underlivet)
 • Endometrios
 • Fibrocystisk bröstsjukdom (godartade bröstknutor)
 • Syndromet "Överaktiv blåsa"

Länkar till patientförbund för samsjukdomar

Magtarmförbundet
www.magotarm.se

RME - Riksföreningen för ME-patienter
www.rme.nu

Patientföreningar, sömnapné
www.somnapne.se/patient-foreningar

WED-Förbundet (f.d. RLS-Förbundet)
www.wedforbundet.se

MCS Sweden - Riksförbundet för kemikalie- och mögelskadade
mcs-sweden.se

Reumatikerförbundet
www.reumatikerforbundet.org

Huvudvärksförbundet
www.migran.org

Astma- och allergiförbundet
www.astmaoallergiforbundet.se

Endometriosföreningen
www.endometriosforeningen.com