Behandling

Eftersom man ännu inte vet exakt vad det är som orsakar fibromyalgi så finns det heller inget botemedel. Det handlar i stället om att så gott man kan försöka lindra fibromyalgisymptomen, främst genom en kombination av läkemedel, fysisk träning samt livsstilsförändringar och olika avslappningstekniker/-terapier.


Utgångspunkten för att kunna utforma en så bra behandling som möjligt är att man från början får en korrekt diagnos. I samband med detta är det också väldigt viktigt att patienten får information och insikt om sjukdomen.


Majoriteten av fibromyalgidrabbade lider av symptomen utbredd kronisk smärta, trötthet/utmattning och sömnstörningar. Övriga symptom kan vara väldigt olika och därför får man från fall till fall utgå från befintliga symptom för att se vilken behandling som är lämpligast. 


Studier visar att man kan använda sig av multikomponentsbehandling för att på kort sikt lindra fibromyalgi. Multikomponentsbehandling innebär att man använder sig av åtminstone en psykologisk terapi i kombination med åtminstone en träningsterapi.