Vad utlöser fibromyalgi?

Varför vissa personer utvecklar fibromyalgi vet man ännu inte, men det finns ett antal olika faktorer som man tror kan bidra till att utlösa sjukdomen.
 • Långvarig lokal smärta utgör den största riskfaktorn.
  Smärtan börjar lokalt och sprider sig sedan till hela kroppen.
Fler faktorer:
 • Infektioner (både virala och bakteriella)
 • Fysiska/psykiska trauman.
  Fysiska trauman som t.ex. operationer, olycksskador (benbrott bl.a.) eller psykiska trauman som t.ex. skilsmässa, dödsfall m.m.
 • Långvarig stress
 • Långvariga sömnsvårigheter
  En norsk studie från 2011 visar att sömnsvårigheter ökar risken för att utveckla fibromyalgi.
 • Ärftlighet
  Man har funnit ärftliga faktorer som kan öka risken för att utveckla FM.
 • Mekanisk, repetitiv muskelbelastning
FM som inleds med lokal smärta eller psykisk kris har vanligen ett långsamt utdraget förlopp, medan fibromyalgi som föregås av infektion eller trauma vanligen kommer plötsligt.