Trötthet

Smärta, trötthet och sömnproblem hänger ihop och påverkar varandra. För att minska tröttheten behöver du därför vidta åtgärder både för att minska smärtan och för att förbättra din sömn.

Medicinsk behandling

Läkemedel

Antidepressiva SNRI-preparat har visat sig fungera bra mot fibromyalgi genom att på kort sikt lindra både smärta, trötthet och sömnproblem.
Även substansen milnacipran har i studier visat sig ge avsevärda förbättringar av smärta, allmän status, fysisk funktion och trötthet. Denna substans finns dock inte tillgänglig i Sverige för närvarande.

 

Hormonbehandling

Vid FM har forskning visat att det kan finnas obalans i hormonsystemet bland annat vad gäller sköldkörtelfunktionen samt tillväxthormon och kortisol. Hur unika eventuella hormonrubbningar är för just FM är emellertid inte klarlagt ännu.
Det finns studier som visar på lindring av FM-symptom vid lågdosbehandling med tillväxthormon och kortisol. Sådan behandling är dock inte tillgänglig på smärtkliniker i Sverige.  
För en del fibromyalgidrabbade ger behandling med kortison en positiv effekt på tröttheten.

 

B12-behandling

Fibromyalgidrabbade har ofta för låga nivåer av vitaminet B12, något som resulterar i ökad trötthet. Många med fibromyalgi blir därför hjälpta av att ta B12-injektioner.

Icke-medicinsk behandling

Fysisk träning

Styrketräning har länge setts som ett "nej" för personer med fibromyalgi, men nu har studier visat att denna träningsform kan fungera bra vid fibromyalgi. En svensk studie från juli 2016 visade att personcentrerad, progressiv styrketräning förbättrade den fysiska tröttheten hos kvinnor med FM.

Naturmedel

Naturmedel som t.ex. ginseng och rosenrot är kända för att vara naturligt uppiggande och koncentrationshöjande. Du bör emellertid konsultera din läkare för att förvissa dig om att eventuella tillskott inte inverkar negativt på någon av dina traditionella mediciner.

Magnetmadrasser
En amerikansk studie från 1999 visade på kliniskt relevant smärtlindring och sömnförbättring hos personer med fibromyalgi som hade sovit på magnetmadrasser. Inga negativa reaktioner noterades.