Sömnproblem

Runt 80 % av dem som har fibromyalgi lider även av någon form av sömnstörning. Sömnstörningen kan ta sig uttryck på flera sätt; insomningsproblem, täta uppvaknanden, problem med att somna om och med att vakna för tidigt, tandgnissling, WED (tidigare RLS -Restless Legs Syndrome) och PLMD - Periodic Limb Movement Disorder - (ca 80 % av de fibromyalgidrabbde som lider av RLS har även PLMD). Det är också vanligt att personer med fibromyalgi lider av sömnapné, (andningsuppehåll under sömnen).

Studier har visat att sömnproblem förvärrar fibromyalgisymptomen - speciellt smärta och trötthet - och därför är det extra viktigt att du kommer tillrätta med eventuella sömnstörningar. 

 

Det finns ett antal grundläggande faktorer som man kan påverka själv när det gäller att komma tillrätta med sömnproblem. Som ett första steg kan du dra ner på koffein, alkohol och rökning – de har alla en negativ inverkan på sömnen.

 

Ytterligare saker du kan göra för att underlätta för en bättre sömn är att:

  • se till att du har en bekväm säng som du inte får ont av att ligga i.
  • försöka att gå upp vid samma tid varje dag.
  • inte ta för många tupplurar under dagen.
  • se till att du har en behaglig sovrumsmiljö - mörkt, tyst och högst 18 grader. 
  • motionera regelbundet. Detta förbättrar både sömnkvalitet och sömnlängd.
  • minska stressen - t.ex. genom avslappningsövningar.
  • inte äta för mycket innan du ska gå och lägga dig - ett aktiverat matsmältningssystem kan hålla dig vaken.

Medicinsk behandling

Läkemedel

Som hjälp vid sömnstörningar kan man använda sig av insomningstabletter. Det är dock viktigt att inte använda detta för ofta, då det finns risk för beroende och tillvänjning.

 

Det antiepileptiska läkemedlet Pregabalin (Lyrica) visade sig i en studie från 2009 förbättra fibromyalgirelaterade sömnstörningar.

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Undersökningar har visat att KBT ger goda resultat vid sömnstörningar. Hör med din vårdcentral om de kan erbjuda KBT. Det är inte många vårdcentraler i landet som erbjuder detta, men det finns några stycken som gör det. 

 

KBT för sömnproblem finns även att tillgå online via Sömnhjälpen och Sömnprogrammet.

 

Melatonin

Melatonin är ett hormon som produceras i tallkottkörteln i hjärnan och som reglerar kroppens dygnsrytm. 

Vetenskapliga studier visar att melatonin förkortar tiden det tar att falla i sömn, ökar känslan av sömnighet och även kan förlänga sömnen. Melatonin har med framgång använts för att förbättra sömnen hos friska personer och även för att minska problem med jetlag vid resor över tidszoner. 

 

Melatonin är inte testat för långvarigt bruk hos människor, men studier visar dock att det på kort sikt (3 månader eller mindre) är ofarligt att använda.

I Sverige säljs melatonin som licensläkemedel, dvs. det kan endast fås på recept. Tyvärr är det också relativt dyrt och ingår inte i högkostnadsskyddet. Det är dock på inget sätt olagligt, utan om man vill kan man köpa det från utlandet. 

 

Östrogen

Hormonförändringar i form av minskade nivåer av östrogen kan hos kvinnliga fibromyalgipatienter, som hos kvinnor i allmänhet, bidra till sömnlöshet, vilket gör att östrogenterapi eventuellt kan vara aktuellt för vissa kvinnor.

Icke-medicinsk behandling

Naturläkemedel

Om man inte vill ta traditionella läkemedel kan man i stället prova något preparat med naturläkemedlet valeriana. Det är en gammal läkeväxt, känd för sin rogivande effekt.

 

Även naturläkemedel innehållande johannesört kan lindra vid tillfälliga sömnbesvär.

Konsultera alltid din läkare innan du börjar ta någon form av naturläkemedel, så att det inte påverkar eventuella mediciner som du tar.

 

Spikmatta

Att ligga på spikmatta passar inte alla, men många av dem som klarar av det uppger att spikmattan förbättrar deras sömn.

Tips för en bättre sömn

Tips som kan hjälpa dig att få en förbättrad sömn.
Läs.

TIPS!

Landstinget i Uppsala har i samarbete med Apoteket gett ut en mycket bra folder som heter "Sov bra – utan sömnmedicin" som innehåller fakta om sömn, sömnskola i 5 delar, litteraturtips samt en sömndagbok. Du hittar den här.