Artiklar om FM & graviditet

En fibromyalgidrabbads resa mot att bli mamma
Den här artikeln är ett utdrag ur FM-guiden Fibromyalgia: The Complete Guide from Medical Experts and Patients av Sharon Ostalecki, filosofie doktor.
2015-10-12
» Läs mer
Graviditet och antidepressiva medel vid FM och CFS
En stor studie pekar på att användning av antidepressiva läkemedel under graviditeten kan öka risken för prematur (för tidig) födsel och en speciell typ av antidepressiva kunde kopplas samman med epileptiska anfall hos fostret.
2012-09-07
» Läs mer
Fibromyalgi och graviditet 2
Det är inte många som vet hur fibromyalgin påverkas under graviditeten. Det verkar till och med finnas motstridiga åsikter mellan forskare och läkare, men den generella uppfattningen är att det krävs mer forskning för att få en mer korrekt bild över vad som händer med fibromyalgin under en graviditet.
2011-10-11
» Läs mer
Moderskap och fibromyalgi
Läkaren Mark Pellegrino, medicine doktor, delar med sig av sina kunskaper om moderskap och fibromyalgi
2010-04-01
» Läs mer
Amma när man har fibromyalgi? – Ja, det går!
Forskningen gällande fibromyalgi och graviditet är ganska ofullständig. Medan en del läkare och patienter säger att graviditeten förvärrar deras symptom så säger andra att den lindrar deras smärta. Forskningen om fibromyalgi och amning är emellertid mycket mer slutgiltig.
2010-04-01
» Läs mer
Fibromyalgi vid graviditet
Eftersom fibromyalgi främst drabbar kvinnor är det beklämmande att det finns så dåligt med information om sjukdomsförloppet i samband med graviditet. Endast ett fåtal studier har genomförts för att undersöka hur graviditet eventuellt förvärrar fibromyalgisymptom och vice versa.
2010-04-01
» Läs mer