Skara Fibromyalgiförening

Kontaktpersoner

Skara
Maria Holm

Lidköping
Marita Jonsson


tel. 0511-177 26 


tel. 072-553 97 20

Föreningslokal

Jarlagatan 12, SKARA

Postadress

Skara Fibromyalgiförening

Malmgatan 36
532 32  SKARA

Telefon

0511-177 26

E-post

skara@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: 175 kr (stödmedlem 125 kr)
Bankgiro: 315-7740 

Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt födelseår.

Skara Fibromyalgiförening samarbetar med:
 

VÄLKOMMEN TILL