Depression

Att lida av kronisk värk och trötthet tär hårt på psyket och kroppen och har en negativ inverkan på livskvaliteten. Det är därför inte så konstigt att många fibromyalgidrabbade drabbas av depressionssymptom. Enligt en studie som publicerades i tidskriften Journal of Rheumatology år 2002, uppvisade mer än hälften av FM-patienterna i studien betydande depressiva symptom.

 

Forskning från 2010 visar också att depression kan förvärra smärtupplevelsen. (Läs hela artikeln)

Medicinsk/klinisk behandling

Läkemedel

Antidepressiva läkemedel mot ångest och nedstämdhet. 

 

Transkraniell magnetstimulering (TMS)

TMS, transkraniell magnetstimulering, innebär att hjärnbarken stimuleras med magnetpulser. Det är en relativt ny metod som har testats mot depression i femton år.

Magnetbehandling skulle i vissa fall kunna användas i stället för den elbehandling som finns idag. (Källa: Vetenskapsradion)

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är en effektiv behandlingsform vid depression. Forskning visar att denna form av behandling ger lika bra effekt som medicinering, men att återfallsrisken är betydligt lägre efter en avslutad KBT-behandling jämfört med efter medicinering.

Icke-medicinsk behandling

Naturläkemedel

En läkeväxt som länge har använts vid depressionssymptom är johannesört. En senare studier har dock visat att johannesört inte har någon påverkan vid depression, men att den eventuellt kan lindra vid lätt nedstämdhet och lindrig oro. Johannesört kan dock minska, eller helt slå ut, effekten av andra mediciner, så det är mycket viktigt att rådgöra med sin läkare innan.

 

Rosenrot är ytterligare en läkeväxt som i en klinisk studie har visat sig ha effekt på patienter med mild till medelsvår depression. (Läs artikel.)

 

Studier har även visat att DHA omega-3 fiskolja kan vara lika effektivt, om inte effektivare, än antidepressiva mediciner.

 

Rådgör alltid med din läkare innan du börjar ta någon form av naturläkemedel, så att de inte har en negativ inverkan på eventuella läkemedel som du redan tar.

 

Husdjur

Ett husdjur kan naturligtvis inte bota depression, men experterna är ense om att husdjur för många människor kan hjälpa till att lindra symptomen vid mild till måttlig depression och att de även kan ge andra fördelar, som t.ex. bättre sömn och allmänhälsa. (Läs den fullständiga artikeln.)