Kristinehamns Fibromyalgiförening

Kontaktperson

Susanne Werme

tel. 070-255 17 54

Adress

c/o Susanne Werme
Björkebol 2
681 91 KRISTINEHAMN

Telefon

070-255 17 54

E-post

kristinehamn@fibromyalgi.se

Hemsida

http://fibrokristinehamn.wordpress.com

Medlemskap

Årsavgift: 225 kr
Plusgiro: 55 26 25–6
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.