Annonsera i FibromyalgiNytt

Vill du annonsera i FibromyalgiNytt? Kontakta oss på annons@fibromyalgi.se.

Information

 

Ladda gärna ner vår pdf: Annonspriser och information

I priset igår även länk på hemsidan (huvudsidan FibromyalgiNytt) som ligger fram till och med nästa nummer.

Ingen moms tillkommer. Tidningen är momsbefriad.

Vi erbjuder 15 % rabatt på annonspriset vid hel- eller halvsida i fyra efterföljande nummer.

Priser originalarbete

Har du ingen annons, eller vill göra förändringar i en befintlig annons, kan vi göra detta åt dig.

Originalarbete, ny annons

Originalarbete, befintlig annons

550 kr/timma

350 kr/timma