Smärtkonferens i Montreal 2010

Smärtupplevelse

Upplevelsen av smärta är varierande och könsspecifik (kvinnor upplever mer smärta) och har en genetisk grund. Det finns t o m med några mycket ovanliga genetiska sjukdomar som innebär att den drabbade inte kan känna någon smärta alls.

Personer med depression och ångest och personer som ägnar sig åt katastroftänkande (dvs. som ser saker som värre än vad de är) känner mer smärta.


Nya sätt att behandla smärta
Vad gäller nya sätt att behandla smärta tog man bland annat upp användningen av smärtplåster med capsaicin, den starka substansen i chilifrukter. Plåstren har effekt under flera veckor. Man tog även upp lokalt smärtstillande plåster för användning vid smärta i bröstkorgen.
Dessa två metoder minskar behovet av starka smärtstillande medel som t.ex. opioider.


Sidoeffekter av opioider
Långtidsanvändning av opioider i höga doser kan leda till väsentliga sidoeffekter som t.ex. ”feminisering” av män. Dessa medel fungerar på en bred front i nervsystemet, och även i hjärnan, och påverkar därför det hormonella systemet i hypofysen och hypotalamus.

Smärta oberoende av depressionsnivå

Eva Kosek, – docent, smärt- och rehabspecialist vid Karolinska Institutet – presenterade en studie som hon har gjort i samarbete med forskningsgrupper i Europa och USA. Denna studie visar att den ökade hjärnaktivitet som sker hos fibromyalgidrabbade i samband med smärtfull stimulering är oberoende av graden av depression hos den enskilda patienten. Detta ger alltså ytterligare dokumentation för att fibromyalgismärtor inte nödvändigtvis förvärras om man på samma gång lider av depression, något som man tidigare har antagit.
I studien kunde man även mäta att de centra i hjärnan som kontrollerar de smärtlindrande mekanismerna var mindre aktiva hos personer med fibromyalgi än hos friska patienter.

Isolering av signalämnen i hjärnan

Det finns signalämnen i hjärnan och ryggmärgen som är överaktiva vid fibromyalgi och inom forskningen arbetar man intensivt med att isolera några av dessa ämnen. En ny studie har återigen bekräftat att det föreligger en ökad koncentration av signalämnet IL-8 (Interleukin 8). I denna studie påvisade man också ett samband mellan IL-8 och graden av utmattning och sömnstörningar.

Framtidens smärtmedicin
Dagens smärtforskning är nere på molekylnivå, något som ger större möjligheter för målinriktad smärtbehandling och minskade biverkningar. Denna typ av läkemedel kallas för ”biologisk smärtmedicin”. 

Källor: Dr Roger K.A. Allen, Danmarks Fibromyalgiförbund