Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse

I samband med Fibromyalgiförbundets 10-årsjubileum 2008 startades en forskningsstiftelse - Fibromyalgiförbundets Forskningsstiftelse. Fibromyalgiförbundet avsatte 250 000 kr som grundplåt till stiftelsen.

Stiftelsen ger bidrag till vetenskaplig forskning om fibromyalgi.

Fibromyalgi är en kronisk sjukdom. Diagnosen fibromyalgi är numera allmänt accepterad i hela världen, men sjukdomens orsak är ännu okänd och i dagsläget finns inget botemedel. Detta gör forskning till en nyckelfaktor för att lösa sjukdomens gåta.

Medel till forskning om fibromyalgi kan sökas hos Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse.

Vill du skänka medel till stiftelsen kan de sättas in på något av stiftelsens 90-konton: bankgiro 900-3997 eller plusgiro 90 03 99-7. Du kan även föra över pengar via Swish, 123 900 3997.

Produkter som säljs till förmån för Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse hittar du här.
Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse är innehavare av 90-konton. Detta innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att pengarna verkligen går till rätt ändamål och att endast en mindre del går till kostnader för insamling och administration.

Läs mer om 90-konto