Verksamhetsberättelser

Här kan du ladda ner förbundets verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelsen kan ej publiceras förrän den har blivit godtagen av stämman. Fibromyalgiförbundet har förbundsstämma varannat år och därmed publiceras även verksamhetsberättelserna varannat år, efter det att stämman har genomförts.

2017 års verksamhetsberättelse för Fibromyalgiförbundet

2016 års verksamhetsberättelse för Fibromyalgiförbundet


2015 års verksamhetsberättelse för Fibromyalgiförbundet

2014 års verksamhetsberättelse för Fibromyalgiförbundet

2013 års verksamhetsberättelse för Fibromyalgiförbundet

2012 års verksamhetsberättelse för Sveriges Fibromyalgiförbund

2011 års verksamhetsberättelse för Sveriges Fibromyalgiförbund

2010 års verksamhetsberättelse för Sveriges Fibromyalgiförbund