FibromyalgiNytt

FibromyalgiNytt är förbundets medlemstidning och utkommer 4 ggr/år i början/mitten av månaderna mars, juni, september och december.

Tidningen innehåller information från förbundet, artiklar, medicinska nyheter samt rapporter och information från lokalföreningar ute i landet. Fasta avdelningar i tidningen är spalterna Fråga Doktorn, Fråga Göran, Ung med fibromyalgi, Man med fibromyalgi samt korsordet FM-Krysset.

Nästa manusstopp: 31 oktober 2018

Om du vill bidra med material till tidningen skickar du det till fibromyalginytt@fibromyalgi.se.

_______________________________________________________________
Ge en gåva  till forskningen om fibromyalgi!
_______________________________________________________________
 

FibromyalgiNytt 3/2018

Utdrag ur innehållet:

  • Styrketräning
  • Almedalen
  • EDS
  • ACTive Rehab

Adress- och namnändringar!

Om du ändrar namn eller adress meddelar du detta till din lokala förening!
Det är deras listor som ligger till grund för utskick av tidningen till våra medlemmar.