Internationella nyheter och artiklar 2016

Kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi och mitokondriella sjukdomar
Kan mitokondriella problem vara nyckeln till att förklara symptomen vid fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom?
2016-12-22
» Läs mer
Försämrat arbetsminne vid FM och ME/CFS
En aspekt av kognitiv dysfunktion
2016-12-22
» Läs mer
Negativa tankar ökar stressen och förvärrar fibromyalgisymptom
Grubbel och ältande karaktäriseras av upprepande, påträngande och okontrollerabara negativa tankar och kan påverka ett flertal psykologiska variabler som bl.a. optimism och hanteringsförmåga, vilket i sin tur kan förstärka upplevelsen av stress vid fibromyalgi. Detta enligt studien “Rumination Modulates Stress And Other Psychological Processes In Fibromyalgia,”
2016-12-21
» Läs mer
Mikroglia vid fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom
Mikroglia är små celler som finns i vår hjärna och ryggrad och det är dessa celler som står först i raden redo att försvara centrala nervsystemets immunförsvar.
2016-12-02
» Läs mer
Fibromyalgismärta verkar vara kopplad till avvikande dopaminsignalering
Studie av kognitiva smärtsymptom visar på skillnader i hjärnaktivitet.
2016-12-01
» Läs mer
Direkt elektrisk stimulering effektiv behandling vid fibromyalgismärta
I en studie från 2015 definierade ett forskningsteam från USA och Israel effektiva smärtbehandlingsmetoder vid fibromyalgi genom att använda sig av High-Definition transcranial Direct Current Stimulation (HD-tDCS), (en metod där patienten får svag ström i huvudet via elektroder).
2016-11-25
» Läs mer
30 små neuroner slår sig samman mot smärta
Oxytocin spelar en avgörande roll i att öka och minska responsen på smärta, men fram till nu har processen bakom denna utsöndring varit okänd.
2016-11-18
» Läs mer
Kan mastalgi vara ytterligare ett somatiskt symptom vid fibromyalgi?
Turkisk studie från 2015.
2016-11-18
» Läs mer
Akupunktur kan lindra fibromyalgismärta
Akupunktur kan lindra fibromyalgismärta och förbättra livskvaliteten hos personer med fibromyalgi. Detta enligt en studie publicerad i februari 2016.
2016-11-18
» Läs mer
Fibromyalgistudie visar på klyfta mellan smärta och behandling
Amerikansk studie: Endast 1 av 3 patienter tycker att vårdgivare är duktiga på att hantera fibromyalgirelaterad smärta.
2016-11-18
» Läs mer
Två samsjukdomar sammanlänkade hos FM-patienter
En ny studie tyder på att fibromyalgipatienter med låga nivåer av magnesium i de röda blodcellerna (RBC Mg) sannolikt har brist på mänskligt tillväxthormon och vice versa.
2016-11-08
» Läs mer
Kronisk sjukdom definierar mig inte
"Kronisk sjukdom förändrade mitt liv totalt och även mig själv som person."
2016-10-27
» Läs mer
Leptin kopplat till kroppslig smärta
Leptin kan vara kopplat till kroppslig smärta och kan förutsäga nivåer av fibromyalgismärta, menar forskare.
2016-06-10
» Läs mer
Funktionell status, livskvalitet och kostnader länkade till undergrupper av FM-patienter: En latent profilanalys
Spansk studie
2016-04-29
» Läs mer
Repetitiv, transkraniell magnetisk stimulering vid fibromyalgi
Portugisisk studie från 2015
2016-04-04
» Läs mer
Mindfulnessmeditation bättre än placebo för att minska smärta
Forskare vid Wake Forest Baptist Medical Center i USA har hittat nya belägg för att mindfulnessmeditation minskar smärta mer effektivt än placebo.
2016-04-01
» Läs mer
Magnesium via huden kan vara välgörande vid fibromyalgi
Resultatet av en amerikansk studie visar att användning av transdermalt magnesiumklorid (som tas upp via huden) kan ge ökad livskvalitet för fibromyalgipatienter.
2016-04-01
» Läs mer
Fibromyalgismärta inte länkad till cytokiner
Muskelträning uppvisade inget samband mellan pro-inflammatoriska cytokiner och smärta, trötthet.
2016-04-01
» Läs mer
Melatonin lindrade fibromyalgismärta
Dubbelblind, brasiliansk studie från 2015 visar att melatonin kan lindra fibromyalgismärta
2016-02-23
» Läs mer
Studie visar att dopamin kan ha betydelse vid långvarig smärta
Signalsubstansen dopamin, som man redan vet är viktig för tänkande, minne, rörelse och belöning, skulle även kunna vara involverad i upprätthållandet av långvarig smärta. Detta enligt en studie publicerad förra året i tidskriften The Journal of Neuroscience.
2016-02-12
» Läs mer
Rubbning i de biologiska rytmerna vid fibromyalgi
Turkisk studie från 2015.
2016-02-12
» Läs mer
Daglig musiklyssning ökade smärtkontrollen hos kvinnor med fibromyalgi
Tysk/engelsk studie från 2015.
2016-02-03
» Läs mer
EU godkänner ny apparat för behandling av fibromyalgi, migrän och andra långvariga smärttillstånd
En ny apparat som använder sig av transkraniell likströmsstimulering har nu blivit godkänd i Europa för behandling av fibromyalgi, migrän och andra långvariga smärttillstånd.
2016-01-29
» Läs mer
Upptäckt av “smärtkännande” gen kan bidra till utvecklingen av nya metoder för smärtlindring
En gen som är viktig för produktionen av smärtkännande neuroner hos människor har identifierats av ett team internationella forskare under ledning av universitetet i Cambridge. Upptäckten skulle kunna påverka utvecklingen av nya metoder för smärtlindring.
2016-01-12
» Läs mer