PAE

I maj 2012 blev Fibromyalgiförbundet medlem i PAEPain Alliance Europe.
PAE är en internationell, icke-vinstrdrivande paraplyorganisation för patientförbund inriktade på kronisk smärta. Syftet med organisationen är att förbättra livskvaliteten för kroniska smärtpatienter i Europa.

2017 har PAE 34 medlemsorganisationer från 17 europeiska länder.

Verksamhetsplan och aktivitetsrapport

Nyhetsbrev

Hemsida

Mer information hittar du på PAE:s hemsida.