Övrigt

Declaration of Miami

Den 5 februari 2012 tillkännagavs ”Declaration of Miami” (Miami-deklarationen). Bakom deklarationen stod de fyra professionella smärtorganisationerna World Institute of Pain (WIP), EFIC (the European Federation of IASP Chapters), World Institute of Pain Foundation och World Society of Pain Clinicians, som gick samman i syfte att tillsammans verka som språkrör för området smärtmedicin och bättre smärtbehandling.

Utdrag ur deklarationen:
  • Det är varje människas rättighet att överallt i hela världen ha tillgång till bästa möjliga smärtlindring.
  • I många delar av världen finns det otillräcklig tillgång till behandling av akut och kronisk smärta.
  • De medicinska framstegen kommer att fortsätta resultera i en ökad befolkning av friska, unga och gamla människor över hela värden.  
  • I dagsläget finns det i många delar av världen fortfarande begränsad tillgång till adekvat behandling av akut och kronisk smärta.
  • Regeringar, och även yrkesverksamma inom hälso-/sjukvård, är inte tillräckligt medvetna om kronisk smärta som ett hälsoproblem.
  • Många yrkesmän inom hälso-/sjukvården är inte tillräckligt utbildade eller förtrogna med den bästa utövningen av smärtmedicin.
  • På grund av den unika kunskap som krävs för att behandla smärtpatienter kräver vi att smärtmedicin ska bli en egen, separat specialitet.