Årsmöten

Rapporter från årsmöten där förbundet har deltagit.
_______________________________________________________________

12-13 NOVEMBER 2012, AACHEN, TYSKLAND

Den 12-13 november deltog förbundet på PAE:s årsmöte i tyska Aachen.
På mötet diskuterades framtida aktiviteter för organisationen samt deltagande i ett stort projekt som förhoppningsvis ska kunna påverka smärtpolitiken på EU-nivå.
PAE har under sitt första år varit mycket aktiva med att göra organisationen känd för både läkare och politiker. Just i EU-parlamentet har PAE varit mycket aktiva. Man har varit där ca en gång/månad på diverse möten och hearings.
Männen på bilden är PAE:s ordförande, Joop van Griensven (t.h.), från det holländska fibromyalgiförbundet, samt irländaren John Lindsay (t.v.) från organisationen "Chronic Pain Ireland".
_______________________________________________________________