Uppsatser

Här har vi samlat uppsatser och avhandlingar om fibromyalgi och långvarig smärta, skrivna vid olika universitet och högskolor runt om i Sverige.

ATT LEVA MED FIBROMYALGI

En litteraturstudie om hur personer med fibromyalgi hanterar vardagens svårigheter

Linnea Källström, Marlene Ljungberg
Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 2017 

Läs

Kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi

- En litteraturstudie

Emma Ström, Julia Andersson

Blekinge Tekniska Högskola, 2017

Läs

Fibromyalgi i förhållande till oxidativ stress

Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö

Farah Atta

Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 2017

Läs

Smärtpatienters upplevelser av en sexveckorskurs i dansrörelseterapi med mindfulness

- en explorativ studie

Christina Thornberg

Lunds universitet/Institutionen för psykologi, 2017

Läs

Exponeringsbaserad behandling vid fibromyalgi

~ en randomiserad kontrollerad studie

Sofia Hultkrantz

Karolina Lundbäck

Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, 2016

Läs.

TRO PÅ MIN SMÄRTA

En litteraturstudie om hur patienter med långvarig smärta upplever bemötandet i sjukvården

Elin Håkansson

Thilde Johansson

Linnéuniversitetet, 2016

Läs.

Upplevelsen av hälsa vid fibromyalgi

– en litteraturöversikt

Emma Dahlbom

Kajsa Persson

Mittuniversitetet, 2016

Läs.

Upplevelser av bemötande i vården hos patienter med fibromyalgi

- en litteraturöversikt

Kanyau Latif Mustafa

Linda  Edvardsson

Högskolan Dalarna, 2016

Läs.

På vilka sätt kvinnor med fibromyalgi upplever sig bli bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal

– en litteraturstudie

Emma Heimark

Elin Lönnquist

Linnéuniversitetet, 2016

Läs.

Kvinnors upplevelse av att leva med långvarig smärta

En studie baserad på patografier

Maria Bekker

Milena Spasic

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa, 2015

Läs.

Att leva med långvarig smärta vid fibromyalgi

– en litteraturbaserad studie om kvinnors upplevelser

Nathalie Abrahamsson

Matilda Härnälv

Högskolan Väst, 2015

Läs.

Den osynliga sjukdomen: upplevelser av att leva med fibromyalgi

– en litteraturöversikt

Linnea Hilding

Andreas Teittinen

Högskolan i Borås, 2015

Läs.

Patienters erfaranheter av fibromyalgi

Patrik Henricsson
Daniel Uhrlander

Mittuniversitetet, 2015

Läs.

Miljökänslighet och modern hälsooro hos personer med fibromyalgi

Amanda Lundin

Umeå Universitet, 2014

Läs.

Att leva med fibromyalgi – en sjukdom som drabbar hela familjen

En litteraturbaserad studie

Angela Berg
Jenny Mattsson

Högskolan i Skövde, 2014

Läs.

Alternativa behandlingsmetoder för symtomlindring vid fibromyalgi

– en litteraturöversikt

Fanny Fryklund

Linda Stawe

Sohpiahemmet Högskola, 2014

Läs.

Katastroftänkande, acceptans och självskattad livskvalitet hos personer med fibromyalgi

Mathilda Ben Salem

Mittuniversitetet, 2014

Läs.

Bemötande av patienter med fibromyalgi

Charlotte Wikberg
Maria Åslund

Uppsala Universitet, 2014

Läs.

Mindfulness verkan hos personer med kronisk smärta

- en systematisk litteraturöversikt

Lena Andersson
Ludvig Svartholm

Luleå tekniska universitet, 2014

Läs.

När fibromyalgi blir en del av livet

- en litteraturöversikt

Hanna Björkman
Felicia Gunnarsson Wallin

Högskolan Borås, 2014

Läs.

Kropp och knopp sitter ju ihop. Upplevelsen av massage och avslappning hos personer med långvarig smärta.

Anna Hedström

Maria Enbacker

Karlstads universitet, 2014

Läs.

Kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi

- en litteraturstudie

Jacqueline Sundström

Ellen Vesterlund

Luleå tekniska universitet, 2014

Läs.

Att leva med fibromyalgi

- en litteraturstudie

Caroline Törnqvist

Tobias Palmcrantz

Röda Korsets Högskola, 2014

Läs.

Tro mig, stöd mig: jag lider: Kvinnors upplevelse av att leva med och hantera fibromyalgi.

En deskriptiv litteraturstudie.

Cathrin Jonsson

Anna-Carin Öberg

Högskolan i Gävle, 2014

Läs.

Patienters upplevelser av att leva med fibromyalgi

Anna Strauss

Veronika Östedt

Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, 2014

Läs.

Bemötande och kommunikation på lika villkor

En litteraturstudie om fibromyalgipatienter

Anna-Claudia Korytkowska

Malmö högskola, 2013

Läs.

Att leva med fibromyalgi

- en litteraturstudie

Victor Johansson
Simon Svensson

Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap, 2013

Läs.

FIBROMYALGI

En litteraturstudie om fibromyalgins möjliga riskfaktorer

Anna Swärdh

Högskolan i Skövde, 2013

Läs.

Effekten av fysisk aktivitet för kvinnor med fibromyalgi

- en litteraturstudie

Malin Mohlin

Marita Stonegård

Mittuniversitetet, 2013

Läs. 

Att leva med fibromyalgi

- en litterturstudie

Helena Haglund

Sara Lundberg

Karlstads Universitet, 2013

Läs.

Med tyngden på axlarna

En studie i hur bh-bandens tryck påverkar smärtan i nacke och axlar vid diagnosen fibromyalgi och hur detta inverkar på arbetsförmågan.

Catrin Sjögren

Mittuniversitetet, 2013

Läs.

Att leva med fibromyalgi

Anette Berneström

Parastoo Rassoulian

Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, 2013

Läs.

Fibromyalgi: En daglig kamp

Patienters upplevelse av vardagen

Evelina Bäckman

Johanna Kimme

Linnéuniversitetet, 2012

Läs.

Upplevt och önskat bemötande från vårdpersonal

- en intervjustudie med kvinnor med fibromyalgi

Lisa Backsten

Josefine Högman

Högskolan i Gävle, 2012

Läs.

Fibromyalgipatienters upplevelse av mötet med sjukvården

Mirjam Weinert

Petra Lindgren

Ersta Sköndal Högskola, 2012

Läs.

Misstro, ignorans och inte tagen på allvar.

En litteraturöversikt om patienter med fibromyalgi och deras upplevelse av mötet med vården.

Erika Karlsson

Lisa Jönsson

Ersta Sköndal Högskola, 2011

Läs.

Smärtlindringsmetoder hos kvinnor med fibromyalgi

- en intervjustudie

Thereze Torkkeli

Pernilla Bäck

Sophiahemmet, Högskola, 2011

Läs.

Fibromyalgi – en annan värld

En litteraturstudie om hur sjukdomen fibromyalgi påverkade patienters livsvärld.

Bodil Lindahl

Linnéuniversitetet, 2011

Läs.

Behandlingsmetoder för patienter som lider av fibromyalgi med fatigue

- en litteraturstudie

Max Söderberg

Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för hälsovetenskap, 2011

Läs.

Den dagliga kampen mot smärtan

Patienters hantering och lindring av långvarig smärta

Minna Kuula
Kristina Polby

Högskolan i Borås, 2011

Läs.

Den levda smärtan

En etnologisk studie av kronisk smärta

Susanne Höglin

Stockholms Universitet, 2011

Läs. 

Faktorer som är gynnsamma i bemötandet av personer med kronisk smärta

Linda Palm

Magnus Zettergren

Linnéuniversitetet, 2011

Läs.

När smärtan blir en del av livet

Doktorsavhandling av Ann-Christine Gullacksen.

Vårdalinstitutet, 2011

Läs.

Fibromyalgi

Kvinnors upplevelser av vardagen med sjukdomen fibromyalgi

Annelie Palmquist

Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa, 2011

Läs.

Fibromyalgi - en subjektiv sjukdom i en objektiv värld?

- en litteraturstudie om hur personer med fibromyalgi upplever bemötandet från sjukvårdspersonal

Helen Pira

Malin Jönsson

Malmö Högskola, Hälsa och samhälle, 2011

Läs.

Hur personer med kronisk smärta upplever mötet med sjukvårdspersonal

- en litteraturstudie

Jessica Stenvall

Lisa Larsson

Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, 2011

Läs.

Fibromyalgi och fysisk aktivitet

Svettas bort din smärta?

Annica Bottne

Sandra Liefvendahl

GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan, 2011

Läs.

Effekter på smärta och hälsa av akupunkturbehandling hos personer med fibromyalgi

En litteraturstudie

Emelie Andersson

Sandra Lagerbäck

Högskolan i Gävle, 2011

Läs.

Faktorer som har betydelse i mötet med patienter med fibromyalgi

En systematisk litteraturstudie

Sandra Eriksson

Sofie Måhammar

Linnéuniversitetet, 2011

Läs.

Vårdpersonalens uppfattningar om fibromyalgi

Amanda Wijk

Sofia Balla

Linnéuniversitetet, 2011

Läs.

 

Smärtans påverkan på fritidsaktiviteter

En intervjustudie med personer med fibromyalgi.

Sofia Isaksson

Malin Johansson

Hälsohögskolan, Högskolan Jönköping 2011

Läs.

Hur anhöriga till patienter med smärta upplever att smärta påverkar det gemensamma livet, före samt efter ett rehabiliteringsprogram.

- en kvalitativ intervjustudie

Emely Finnum

Ida Eriksson

Lunds Universitet, Institutionen för hälsa, vård och samhälle 2011

Läs.

Att leva med kronisk smärta

Marianne Gustafsson

Vårdalinstitutet, 2011

Läs.

Att leva med fibromyalgi ur ett kvinnligt perspektiv

- en litteraturöversikt

Ida Pontén

Maria Gassama

Stina Lindell

Högskolan Skövde, 2010

Läs.

Att bemästra det onda

- en litteraturstudie om fibromyalgipatienters copingstrategier vid kronisk smärta med stöd från sjuksköterskan

Frida Lundmark

Isabelle Agrér

Göteborgs Universitet, 2010

Läs.

Kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi.

- En systematisk litteraturstudie.

Emma Hultberg

Josefine Simonsson

Linnéuniversitetet Kalmar Växjö, 2010

Läs.

Fibromyalgi, kvinnor och socioekonomisk status – samband och samhällskostnader

- en litteraturstudie ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv

Jill Åbrodd

Sarah  Andersson

Malmö Högskola, 2010

Läs.

Copingstrategier vid fibromyalgi

- en litteraturstudie med systematisk ansats.

Marijana Kacic-Barisic

Pamela Quidel Olsen

Malmö Högskola, 2010

Läs.

Psykologisk behandling ett alternativ vid fibromyalgi

- en litteraturstudie

Henrik Åkerblom

Sebastian Lindén

Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 2010

Läs.

Att leva med fibromyalgi

- en litteraturöversikt

Drammen Shamoon

Lina Pålsson

Högskolan i Jönköping, 2009

Läs.

Kvinnor med fibromyalgi

- oförståelse och ett förändrat liv

Adina Arnesen

Mittuniversitetet, 2009

Läs. 

Fibromyalgi

- en litteraturstudie om smärtbedömningsinstrument

Therese Larsson

Therese Persson

Malmö högskola/Hälsa och samhälle, 2009

Läs.

Fibromyalgi och fysisk aktivitet

- en litteraturstudie om hur fysisk aktivitet kan påverka symtomen vid fibromyalgi

Gisela Svensson

Pernilla Pettersson

Malmö högskola/Hälsa och samhälle, 2009

Läs.

Det osynliga syndromet

- att leva med fibromyalgi

Ladan Guled
Leunora Tulla

Nursen Aptich

Högskolan i Halmstad, 2009

Läs.

Kvinnors och mäns upplevelser av att leva med fibromyalgi

Sofia Hietala

Anna Westerlund

Luleå tekniska universitet, 2009

Läs.

Det gör ont!

Upplevelser av att leva med långvarig smärta

Camilla Nilsson

Frida Sahl Jonson

Ersta Sköndal Högskola, 2009

Läs.

Patienternas upplevelse av hur fibromyalgi påverkar det dagliga livet

- en litteraturstudie

Jonas Nilsson

Therese Sving

Högskolan i Gävle, 2009

Läs.

Att leva med fibromyalgi

- Kvinnors upplevelser

Agnes Svensson

Evelina Christensson

Högskolan i Borås, 2009

Läs.

Effekter av fysisk träning som sjukgymnastisk behandling vid fibromyalgi

- en litteraturstudie

Johan Söderström

Sandra Wallström Wendt

Luleå Tekniska Universitet, 2008

Läs.

Ett själsligt lidande i en kropp som gör ont

- Att leva med långvarig smärta

Linda Karlsson
Isabelle Östman

Högskolan i Borås, 2008

Läs.

Fibromyalgi och dess effekt på det dagliga livet

Kenneth Mohlin

Göteborgs Universitet, 2008

Läs.

Attityder till personer med fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom

- Ur ett genusperspektiv

Saskia Andersson
Elsa Hultqvist

Karolinska Institutet, 2008

Läs.

Hur upplever kvinnor med fibromyalgi sin livssituation?

- En litteraturstudie

Josephine Andersson
Högskolan Kristianstad, 2008

Läs.

 

Sjukdomen som känns men inte syns

- En litteraturstudie om hur personer med fibromyalgi upplever mötet med vårdpersonal

Martina Eriksson
Sara Johannesson

Växjö universitet, 2008

Läs.

Taktil beröring som en alternativ smärtbehandlingsmetod

- en litteraturstudie

Dariusz Sobiecki

Lena Tomc

Malmö högskola, 2007

Läs.

Villkorlig självkänsla hos personer med fibromyalgi

Marie Spännar

Mälardalens högskola, 2007

Läs.

Livskvalitet hos kvinnor med fibromyalgi

- En litteraturstudie

Tom Jansson
Sofia Karlsson

Högskolan i Gävle, 2007

Läs.

Ett steg i sänder

- Fibromyalgisjukas upplevelser om att gå tillbaka till arbetslivet

Helena Karresand
Linköpings universitet, 2007

Läs.

Att leva med fibromyalgi

- Kvinnors och mäns upplevelser

Karin Johansson
Åsa Levin

Göteborgs universitet, 2007

Läs.

"Kärringsjuka?"

- Att leva med fibromyalgi

Johanna Nilsson
Marita Rosén 

Högskolan Kristianstad, 2007

Läs.

Att leva med långvarig smärta vid fibromyalgi

- Upplevelser, hantering och omvårdnad

Therese Arvidsson
Christine Hedwall

Högskolan Dalarna, 2007

Läs.

Akupunkturens effekt på långvarig smärta

- En litteraturstudie

Mattias Nikku
Helena Näslund

Malmö högskola, 2007

Läs.

”- man står ut med att ha ont i tre timmar istället för åtta”

Fyra kvinnor med diagnosen fibromyalgi: upplevelser av arbete och anpassningar

Lina Ferm
Madeleine Gripsten

Lunds universitet, 2007

Läs.

Följden av långvarig smärta i det dagliga livets aktiviteter

- en litterturstudie

Maria Johansson

Sofia Löf 

Örebro Universitet, Hälsovetenskapliga institutionen, 2006

Läs.

Aktivitetsbegränsningar i vardagen hos kvinnor med fibromyalgi

Katrin Pettersson
Lotta Swärd

Lunds universitet, 2006

Läs.

Fibromyalgi och fysisk aktivitet

Anna Bengtsson
Lisa Hjelmgren
Raluca Urdea

Högskolan i Halmstad, 2006

Läs.

Hur personer med fibromyalgi upplever bekräftelsens betydelse i det vårdande mötet

- En litteraturstudie som grundar sig på svenska förhållanden

Amelie Andersson
Annika Lindblad

Blekinge tekniska högskola, 2006

Läs.

Att leva med kronisk smärta

- En litteraturstudie om upplevelser av sjukdomen fibromyalgi och dess behandlingsmetoder

Line Kristensen
Jenny Olsson

Malmö högskola, 2006

Läs.

Kvinnor med fibromyalgi

Upplevelse av välbefinnande och betydelsen av en känsla av sammanhang

Anita Sundqvist

Ernsta Sköndal Högskola, 2006

Läs.

Effekterna av behandling med capsaicinkräm på självskattad smärta och aktivitetsnivå hos patienter med kronisk, benign smärta från rörelseapparaten

Peter Brännberg

Patrik Strandberg

Luleå tekniska universitet, 2006

Läs.

ÄR DET EN STÄNDIG PLÅGA?

En litteraturstudie om hur det är att leva med kronisk smärta.

Ebba Bergdahl
Veronica Wändesjö

Malmö Högskola, 2005

Läs.

Hur mötet med sjuksköterskan upplevs av patient med fibromyalgi och dess närstående

- En litteraturstudie som grundar sig på svenska förhållanden

Sandra Svensson

Elin Thorstensson

Blekinge tekniska högskola, 2004

Läs.

Att leva med fibromyalgi

- Litteraturstudie om patientens upplevelse och hantering av att ha sjukdomen samt sjuksköterskans roll

Daniel Johansson

Dimitri Trofimov

Malmö högskola, 2004

Läs.

Fibromyalgi

- Sjukgymnastiska och närliggande behandlingsformer

Helena Haga

Jenni Östensson

Luleå tekniska universitet, 2004

Läs.

Att förlora kontrollen

- En litteraturstudie om kvinnors och partners upplevelse av fibromyalgi

Karin Andersson
Gisela Årnell-Fredriksson

Malmö högskola, 2004

Läs.

Kvinnors hanteringsstrategier vid fibromyalgi

- En litterturstudie

Angelica Forsberg

Elisabeth Rodal

Luleå tekniska universitet, 2003

Läs.