Studier

Sammanställning av olika studier av eventuella behandlingsmetoder vid fibromyalgi och/eller kronisk smärta.

D-vitamin och smärta

Studier som visar på koppling mellan låga D-vitminnivåer och smärta. Det finns dock även studier som inte har hittat något samband. Fler studier behövs.
Nederländsk studie (2012)
Amerikansk studie (2009)
Engelsk studie (2009)
Engelsk studie (2008)
Amerikansk studie (2008)
Schweizisk studie
(2006)
Asiatisk studie (2006)
Asiatisk studie (2005)

Qigong

Qigong kan lindra fibromyalgismärta.
Kanadensisk studie (2012)
Amerikansk studie (2012)
Svensk studie (2008)
Amerikansk studie
(2006)

Kiropraktisk behandling

Kanadensisk studie (1997)
 

Magnetstimulering

Fransk studie (2014)