Övriga länkar A-Ö

A

APOTEKET

www.apoteket.se

D

DAGENS MEDICIN

Nättidning med nyheter för dem som arbetar inom sjukvården.

www.dagensmedicin.se

 

DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
www.do.se
 

DOKTORN.COM

Här hittar du det mesta inom hälsa och medicin: hälso- och medicininformation från Tidskriften Doktorns eget material, men också från olika organisationer, företag och myndigheter. Du hittar även länkar som kan vara till hjälp.

www.doktorn.com

F

FASS

Fass är en uppslagsbok om alla läkemedel som är godkända i Sverige.

www.fass.se

 

 

FIBROMASSAGE

Här hittar du fibromassörer i hela Sverige.

www.fibromassage.se 

 


FIBROMYALGIPRODUKTER
Två utländska sidor där man kan köpa t-shirts, muggar, armband, smycken etc. med fibromyalgitryck.
www.zazzle.com
 


FIBROMYALGI IFOKUS
Socialt forum där du kan diskutera och utbyta erfarenheter med andra med fibromyalgi.
fibromyalgi.ifokus.se

 

FLOATING

Svenska Floatingförbundet

www.floatingforbundet.se


 

FORSKNINGSPATIENT

En sajt där du kan registrera dig om du vill vara tillgänlig att delta i kliniska forskningsstudier. Medlemskapet ger även tillgång till artiklar och information om aktuell medicinsk forskning.
www.forskningspatient.se


 

FORUM FUNKTIONSHINDER

informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang. Här kan du ställa frågor, hämta informationsmaterial, låna böcker eller få rådgivning inom området funktionshinder.
www.habilitering.se/forum-funktionshinder


FREE MEDICAL JOURNALS
Gratis medicinska tidsskrifter online. Främst engelska, men även på tyska, franska m.m.
www.freemedicaljournals.comFUNKTIONSHINDERSGUIDEN

Information om stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och deras närstående. Tips om hjälp i vardagen, vart man ska vända sig för att få olika typer av stöd, länkar till intresseorganisationer, föreningar, ekonomiskt stöd, vård, behandling, fonder, tips på fritidsaktiviteter med mera.
habilitering.se/funktionshindersguiden-information-om-samhallets-stod

 


FUNKTIONSRÄTT SVERIGE (FD HSO)

Funktionsrätt Sverige är en paraplyorganisation bestående av 39 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 medlemmar.
www.funktionsrätt.seFÖRSÄKRINGSKASSAN

www.forsakringskassan.se

G

GODOC

Utvecklar och säljer rehabutrustning. De tillhandahåller även ett rehabforum där rehabpatienter kan träna till  träningsfilmer och chatta med andra deltagare.

www.godoc.se 

H

HANDIKAPPFÖRBUNDEN

Handikappförbunden är en paraplyorganisation bestående av 43 handikapporganisationer med sammanlagt cirka en halv miljon medlemmar.

www.hso.seHJÄLPLINJEN

Hjälplinjen är en tjänst under 1177.se och är en jourtelefon för människor i psykisk kris eller i andra svåra livssituationer. De svarar även skriftligt om man känner sig mer bekväm med att skriva.

www.1177.se

 

HJÄLPMEDEL

Varsam

Butiken Varsam säljer olika typer av hjälpmedel. Försäljning sker via deras webbshop samt butiker i Örebro och Västerås.

www.varsam.se

 

Centrum för lättläst

Deras specialitet är att göra böcker och information tillgängliga för människor som har svårt att läsa.

www.lattlast.se

 

Hjälpmedelsteknik

Försäljning av hjälpmedel.

www.hjalpmedelsteknik.se


Shoppo
Nätbutik med stort sortiment av olika hjälpmedel.
www.shoppo.se

Hinfo

En databas över hjälpmedel som finns tillgängliga på den svenska marknaden.

Du hittar även information om nyheter, mässor & utställningar plus information från hjälpmedelscentralerna.

www.hinfo.se

I

INFORMATIONSTJÄNST FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Medical Link arbetar efter Socialstyrelsens och EU-kommissionens kvalitetskriterier när det gäller hälsoinformation på Internet.

www.medicallink.se

L

LÄKARTIDNINGEN

Svensk, medicinsk tidskrift på nätet.

www.lakartidningen.seLÄKEMEDELSINDUSTRIFÖRENINGEN

LIF är branschföreningen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 60 medlemsföretag vilka står som tillverkare för ca 90 % av alla läkemedel som säljs i Sverige.

www.lif.se

M

MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET
Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.

www.mfd.se

P

PATIENTFÖRBUND/-FÖRENINGAR

Länkar till patientförbund/-föreningar för de vanligaste samsjukdomarna vid fibromyalgi.

Mag- och tarmförbundet
magotarm.se

RME, riksföreningen för ME-patienter
www.rme.nu

WED-förbundet (fd RLS-förbundet)
www.wedforbundet.se

Patientföreningar för sömnapné

www.somnapne.se/patient-foreningar


MCS Sweden - Riksförbundet för kemikalie- och mögelskadade
mcs-sweden.se

Reumatikerförbundet
www.reumatikerforbundet.org

Huvudvärksförbundet
www.migran.org

Astma- och allergiförbundet
www.astmaoallergiforbundet.se

Endometriosföreningen
www.endometriosforeningen.com


PATIENTNÄMNDER

I varje landsting finns en patientnämnd som är till för dig som har klagomål, synpunkter, har frågor eller önskar råd, stöd eller vägledning om hälso- och sjukvården.
www.ivo.sePUBMED

Databas och sökmotor för medicinska studier. Drivs av United States National Library of Medicine.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

R

REMISSER

Sajten www.remittera.nu erbjuder ett nytt hjälpmedel utvecklat för sjukvården. När du ska få en remiss kan du be din läkare att gå in här kolla upp vem som har kortast väntetid.

www.remittera.nu

S

SAMARBETSPARTNERS

Doktorn.com

www.doktorn.com

 

 

SMÄRTA

Smärtguiden

Webbplatsens syfte är att tillhandahålla information till vägledning för patienter med smärttillstånd, dessas anhöriga och vårdpersonal. 

www.smartguiden.se

 

Pain.com

En webbsajt om smärta. (Sajten är på engelska.)

www.pain.com


 

SWEMED

Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB) är Sveriges största medicinska bibliotek.

svemedplus.kib.ki.se

V

VÅRDEN.SE

Sveriges största privata söktjänst inom sjukvård och hälsa.

www.varden.se

 

VÅRDGUIDEN 1177

Sveriges enda public servicetjänst för hälso- och sjukvårdsinformation på nätet. Ägs av landsting och regioner.

www.1177.se
 


VÅRDPASSAGEN

En sajt som strävar efter att vara heltäckande i sin information om läkemedel och sjukdomar. Målsättningen, är att på sikt vara den mest heltäckande svenska hemsidan inom dessa båda områden. 

www.vardpassagen.se


 

VÄRKSTADEN

En sajt för dig som lider av ständig eller återkommande värk.

www.varkstaden.se

 

Tillbaka