Aktuellt IASP

April 2013: Nya uppgifter för IASP

Arbetsgrupper för klassificering av smärtsjukdomar och uppdaterad smärtterminologi
WHO har bett IASP att ta fram ett ”virituellt kapitel om smärta” för ICD-11. EFIC:s initiativ, SIP Societal Impact of Pain – har spelat en avgörande roll för att få WHO att förstå betydelsen av detta.   För att kunna bidra med innehållet i detta avsnitt har IASP tillsatt arbetsgruppen Classification of Pain Diseases. Denna arbetsgrupp kommer inte bara att bidra med information till ICD-processen, utan kommer även att hjälpa till att se till att IASP:s klassificering av kronisk smärta hålls uppdaterad.
Medan denna specialtillsatta arbetsgrupp kommer att fokusera på ICD-11 så kommer en ny arbetsgrupp - Terminology Task Force - att arbeta med att kontinuerligt förfina och uppdatera IASP:s smärtterminologi. Ordförande för denna grupp är Eva Kosek från Sverige, docent, överläkare, specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring, verksam vid Karolinska Institutet. Eva Kosek är även med i arbetsgruppen Classification of Pain Diseases.