Fibromyalgismärta kan härstamma från neurogen inflammation i perifera nerver

Forskare är eniga om att central sensitisering spelar en avgörande roll I fibromyalgins patologi. En studie utförd av forskare vid Monash University påpekar Geoffrey Littlejohn att perifer neurogen inflammation i nerverna sannolikt också bidrar till symptomen vid fibromyalgi.

För att läsa den här artikeln måste du vara medlem i Fibromyalgiförbundet.

Redan medlem?
» Logga in här

Inte medlem?
» Bli medlem här.