Förändrad fördelning av CoQ10 vid fibromyalgi

En ny studie publicerad i tidsskriften Clinical Biochemistry visar på en oregelbunden fördelning av den viktiga antioxidanten Koenzym Q10 (CoQ10) i blodet hos fibromyalgipatienter. Det var högt i vissa områden och lågt i andra.

Forskarna säger att dessa upptäckter kan bidra till att förklara muskulära avvikelser och mitokondriell dysfunktion, inklusive oxidativ stress, hos personer med fibromyalgi. De säger även att denna studie bekräftar att oxidativ stress spelar en roll i denna sjukdom.


CoQ10 produceras av kroppen och är nödvändigt för att cellerna ska fungera ordentligt. I denna studie fann man brist på CoQ10 hos vissa celler involverade i immunsystemet.


Forskarna säger att dessa senaste resultat visar att det kan vara gynnsamt för personer med fibromyalgi att ta tillskott innehållande CoQ10.


Källa: About.com

 

Översättning: Johanna Spetz Tillbaka

Finns det ord och termer som du inte förstår? Ladda ner vår ordlista med facktermer här.
Fibromyalgiförbundet är en objektiv förmedlare av internationella och svenska nyheter och artiklar om fibromyalgi och kronisk smärta. Förbundet rekommenderar inte några behandlingar som nämns i eventuella artiklar eller ställer sig bakom eventuella påståenden om att man har funnit en bot mot fibromyalgi.