Väder och fibromyalgi

Fibromyalgi kan vara en väldigt svår sjukdom att hantera. Den orsakar inte bara otrolig trötthet och muskelvärk, utan förknippas också med ett dussintal andra symptom, inklusive depression, yrsel och illamående.

Om du har haft fibromyalgi ett tag så kanske du har lagt märke till att dina symptom har en benägenhet att bli värre under vissa årstider och väderomslag. En stor andel fibromyalgidrabbade hävdar att vädret har en direkt inverkan på deras symptom och smärtnivå, men kan detta verkligen vara sant?

 

 

HUR PÅVERKAR VÄDRET FIBROMYALGISYMPTOM?
Många fibromyalgipatienter hävdar att väderväxlingar har en direkt inverkan på deras symptom. Det är faktiskt så att många fibromyalgidrabbade menar att deras symptom växlar utifrån temperaturförändringar och förändringar i lufttryck och nederbörd i den del av världen där de bor. De flesta med fibromyalgi säger att de upplever förändringar med avseende på:

 • Trötthet/utmattning
 • Sömnmönster
 • Huvudvärk
 • Muskelvärk
 • Antalet fibromyalgiskov/symptomskov

 

VEM PÅVERKAS AV VÄDERVÄXLINGAR?
Enligt en studie från 1981 kan en stor del av fibromyalgidrabbade i själva verket vara känsliga för förändringar i vädret. I just denna studie hävdade 90 % av patienterna att vädret var en av de viktigaste influenserna på deras fibromyalgisymptom. Och fibromyalgidrabbade är inte de enda som upplever väderrelaterade symptom. Du kan också märka att vädret förvärrar dina symptom om du har:

 • RA (Reumatoid Artrit, även kallad ledgångsreumatism)
 • MS (Multipel Skleros)
 • Artros

 

VILKA VÄDERFAKTORER PÅVERKAR PERSONER MED FIBROMYALGI?

Det finns fem viktiga väderfaktorer som verkar påverka fibromyalgisymptom. Dessa inkluderar:

 • Temperatur
  Snabba temperaturväxlingar kan ibland sätta igång ett fibromyalgiskov eller hjälpa till att lindra fibromyalgismärtan. Kallt väder har en benägenhet att förvärra fibromyalgisymptom, medan varmt väder har en tendens att förbättra symptomen.

 • Barometriskt tryck
  Barometriskt tryck är ett mått på den vikt som används av all luft omkring oss. Under vackra, soliga sommardagar brukar det barometriska trycket vara relativt högt, medan det snabbt sjunker vid oväder och stormar. Fibromyalgidrabbade märker ofta att ändringar i det barometriska trycket kan sätta igång värk och smärta.

 • Luftfuktighet
  Absolut luftfuktighet är ett mått på andelen vattenånga som finns i varje enhet av luft. När luftfuktigheten är låg rapporterar fibromyalgidrabbade ofta om huvudvärk, stelhet och uppblossningar av sin utbredda smärta.

 • Nederbörd
  Nederbörd är termen som används för att hänvisa till all sorts vatten som faller från himlen inklusive regn, snöblandat regn, snö eller hagel. Nederbörd åtföljs ofta av en ändring av det barometriska trycket och kan därför förvärra dina utmattnings- och smärtsymptom.

 • Vind
  Antingen det rör sig om lätt vind eller storm så orsakar vind vanligtvis en sänkning av det barometriska trycket. Detta innebär att vind kan trigga igång utmattning, huvudvärk och muskelvärk hos fibromyalgidrabbade.  

 

UNDERSÖKNINGAR

Det har genomförts många studier i syfte att utvärdera om fibromyalgisymptom verkar vara påverkade av väderväxlingar eller inte. De flesta av dessa studier har uppvisat överraskande resultat.

 

2002 utfördes en studie i Cordoba, Argentina, där man har fyra tydliga årstider varje år. Studien omfattade fibromyalgidrabbade, samt en frisk kontrollgrupp, och hade som mål att ta reda på om smärtsymptom kunde sammankopplas med specifika väderväxlingar eller inte. Deltagarna ombads att gradera sina smärtsymptom på en skala från 1 till 10, varje dag under 12 månader. Efter 12 månader satte man symptomen i relation med vädermönstren för hela året.  Forskarna fann att de deltagande fibromyalgipatienternas symptom stod i direkt relation med väderväxlingar. Mer specifikt så ökade smärtan när temperaturen föll och det atmosfäriska trycket ökade. Den friska kontrollgruppen uppvisade inte någon korrelation mellan smärta och vädermönster.  

 

Ytterligare en studie, utförd i Norge, upptäckte ett liknande förhållande mellan fibromyalgisymptom och väder. Fibromyalgisymptomen verkade bli värre under december och januari och började sedan förbättras under april och maj. Detta tyder på ett direkt förhållande mellan lägre temperaturer och lägre barometriskt tryck och en ökning av fibromyalgisymptom.

 

 

VARFÖR PÅVERKAR VÄDRET FIBROMYALGISYMPTOM?

Tyvärr vet forskarna ännu inte varför vädret verkar ha en så stor påverkan på fibromyalgisymptom. Det finns emellertid ett antal möjliga förklaringar:

 • Förändringar i sömncykeln
  Väder (speciellt höga och låga temperaturer) kan ibland påverka hur du sover. Detta skulle kunna ha en stor inverkan på symptom och skov/uppblossningar om du har fibromyalgi.

 • Förändrad dygnsrytm
  Dygnsrytmen är kroppens egen inre klocka. Årstidsväxlingar och förändringar i hur mycket ljus din kropp får kan vilseleda din dygnsrytm och göra att du känner dig mer utmattad och har mer värk än vanligt.

 • Pro-inflammatoriska cytokiner
  Det verkar finnas ett samband mellan låga temperaturnivåer och en ökning av antalet pro-inflammatoriska cytokiner i kroppen. Dessa cytokiner verkar ha samband med smärtintensiteten.

 

ATT HANTERA VÄDERRELATERADE FIBROMYALGISYMPTOM

Om du upptäcker att dina symptom påverkas av väderväxlingar kommer här några tips om hur du kan se till att försöka ha det så bra som möjligt:

 • Klä dig i ”lager-på-lager”
  Förbered dig för kalla dagar genom att klä dig med 2-3 lager kläder. Då behåller din kropp värmen, plus att du kan ta av dig onödiga plagg om du skulle bli varm.

 • Undvik låga temperaturer
  Försök att ha eventuell luftkonditionering avstängd under sommaren och se till att ha värmen på under vintermånaderna. Ha på dig handskar, ordentliga skor och mössa om du måste gå ut när det är kallt. Det hjälper till att hålla de yttersta delarna av kroppen varma och på så sätt förebygga smärta och värk.

 • Ta in solskenet inomhus
  Om du upptäcker att du är väldigt utmattad eller deprimerad kan du försöka öka mängden ljus inomhus. Under de grå vintermånaderna är det lätt att bli deprimerad och trött, vilket bara kommer att förvärra dina symptom. Köp några halogenlampor för att förbättra din sinnesstämning. 

Källa: www.fibromyalgia-symptoms.org

 

Översättning: Johanna SpetzTillbaka

Finns det ord och termer som du inte förstår? Ladda ner vår ordlista med facktermer här.
Fibromyalgiförbundet är en objektiv förmedlare av internationella och svenska nyheter och artiklar om fibromyalgi och kronisk smärta. Förbundet rekommenderar inte några behandlingar som nämns i eventuella artiklar eller ställer sig bakom eventuella påståenden om att man har funnit en bot mot fibromyalgi.