Internationella nyheter och artiklar 2011

Massage förbättrar sömnen, minskar smärtan och sänker halten av substans P hos fibromyalgipatienter
Amerikansk studie.
Efter att ha fått massage två gånger per vecka under fem veckor upplevde fibromyalgipatienter förbättrad sömn och förbät...
2011-12-21
» Läs mer
Utbredningen av långvarig smärta hos barn och tonåringar ökar
Medical News Today rapporterar om en granskning av sammanlagt 32 studier av smärta hos barn och unga.
Ihållande eller återkommande långvarig smärta hos barn kan leda till att de missar skolan och drar sig undan från social...
2011-12-21
» Läs mer
Sömnskillnader särskiljer FM från ME/CFS
Ny forskning tyder på olika sömnstörningar mellan personer med ME/CFS och dem som har ME/CFS+FM.
Detta stödjer teorin om att FM och CFS/ME är olika sjukdomar samt ökar kunskapen om de sömnstörningar som återfinns i de...
2011-12-14
» Läs mer
Morgonsymptom vid fibromyalgi
Vaknar du ofta upp utmattad, stel, med smärta och svullna händer och fötter, eller ögon? Allt detta är morgonsymptom vid fibromyalgi.
Alla som har fibromyalgi har inte morgonsymptom, men det är vanligt att man har det. Detta är ett område som den medicin...
2011-12-14
» Läs mer
Lansering av ”Pain Alliance Europe” - PAE
Under ledning av den irländska parlamentsledamoten Marian Harkin lanserades den 29 november initiativet ”Pain Alliance Europe” officiellt i Europaparlamentet.
Långvarig smärta drabbar minst 75 miljoner européer (studien ”Pain in Europé” från 2003) och innebär en stor ekonomisk b...
2011-12-06
» Läs mer
Fibromyalgi: Markörer för sjukdomens svårighetsgrad?
Skulle det inte vara underbart om läkare kunde beställa ett blodprov för att se hur väl en behandling fungerar eller för att dokumentera att ett läkemedel inte fungerar? Det finns nu ett flertal identifierade blodmarkörer för fibromyalgi och dessa resultat förfinas nu i förhoppning om att de kan leda fram till ett diagnostiskt blodprov för FM.
Baserat på den omfattande samlingen av mer än ett dussin markörer tror ledaren för forskarlaget, Alan Light, filosofie d...
2011-11-29
» Läs mer
Psykologisk behandling av fibromyalgi med hjälp av virtuell verklighet
Ny teknologi kan bidra till att förbättra livskvaliteten för patienter med fibromyalgi. Detta är möjligt tacka vare en ny behandling baserad på användningen av mobila enheter och virtuell verklighet vid psykologisk behandling av dessa patienter. Behandlingen har utvecklats av forskare vid tre spanska universitet.
Metoden består av tre delar. Den ena är gruppträffar där man använder sig av en ny version av det virtuella systemet EMM...
2011-11-29
» Läs mer
Personer med fibromyalgi mer benägna att ramla
Forskning tyder på att FM-patienter kan dra nytta av balansövningar.
Personer med fibromyalgi kan vara mer benägna att ramla. Detta visade en mindre studie från 2010. Studieresultaten tyde...
2011-11-29
» Läs mer
Ord gör faktiskt ont
Studie visar att enbart ord i sig kan aktivera smärtresponsen i hjärnan.
Bara genom att få höra orden ”Det här kan göra lite ont” precis innan man ska få en spruta kan vara tillräckligt för att...
2011-11-25
» Läs mer
Vibrationer - smärtlindring utan piller
Att gnugga eller massera är ofta en instinktiv reaktion vid smärta. Nu har forskare upptäckt att även en annan form av beröring, vibration, kan hjälpa till att lindra vissa typer av smärta med upp till 40 %. Forskarna sporras av att vibrationsbehandling skulle kunna innebära en läkemedelsfri smärtlindring för dem som lider av långvarig smärta.
“Vibrationen ger verkligen en bedövande effekt”, säger dr. Roland Staud vid University of Florida College of Medicine. ”...
2011-11-24
» Läs mer
Tillväxthormon förbättrar smärtan hos FM-patienter med låga nivåer av IGF-1
Spansk studie.
Jämfört med standardbehandling resulterade tillskott av tillväxthormon i låga doser, i kombination med trippelbehandling...
2011-11-18
» Läs mer
Utforskande av nya metoder för behandling av långvarig smärta
Enligt forskning presenterad på Neuroscience 2011 – en årlig sammankomst inom neuroforskning - diskuterar forskare lovande metoder för behandling av långvarig smärta, en av de mest vanliga och nedbrytande neurologiska åkommorna.
Studier visar att terapiformen ”mirror box therapy” (bygger på kognitiv psykologi/neuropsykologi) kan hjälpa vid ledrela...
2011-11-18
» Läs mer
Ny forskning visar att långvarig smärta inte mäts korrekt
Ny forskning visar att smärtintensiteten hos europeiska smärtpatienter i mer än hälften av fallen inte mäts på ett korrekt sätt.
Trots att långvarig smärta drabbar var femte vuxen i Europa använder sig mer än 52 % av europeiska primärvårdsläkare int...
2011-10-27
» Läs mer
Massage som komponent i multimodalt behandlingsprogram vid fibromyalgi
Forskning har visat att massageterapi och andra beröringsterapier, däribland kraniosakral terapi och myofascial release (behandlingsmetod inriktad på muskeln och bindvävnaden) minskar smärta, ångest och stelhet i samband med fibromyalgi.
En ny studie bland fibromyalgipatienter visar att behandlingsprogram som innefattar massageterapi, ischemiskt tryck på d...
2011-10-17
» Läs mer
Friskvårdsprogram i grupp lindrade långvarig smärta och stress
Friskvårdsprogram i grupp har visat sig ha en avsevärd lindrande påverkan på smärt- och stressrelaterade långvariga sjukdomar. Detta enligt forskare på Henry Ford Hospital.
Henry Fords center för integrerad friskvård genomförde friskvårdsprogram i grupp för lokala företag för att hjälpa dem a...
2011-10-14
» Läs mer
Har du för låga serotoninnivåer?
Fibromyalgi hänger ofta samman med för lågt seroton, men inte alltid. Adrienne Dellwo berättar här vilka symptom som är förknippade med låga serotoninnivåer så att du själv kan ta ställning till om du ligger för lågt eller inte.
En av de mest populära behandlingarna vid fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom inkluderar att öka de tillgängliga n...
2011-10-07
» Läs mer
Slutet på smärtan?
Krönika från tidskriften Time Specials, skriven av Mehmet Oz - vice ordförande och professor i kirurgi vid New York Presbyterian Columbia University Medical Center.
Mitt uppdrag är att hjälpa människor att leva ett så långt och lyckligt liv som möjligt - och med det menar jag ett smär...
2011-10-05
» Läs mer
Genupptäckt kan innebära bättre behandlingar
En god nyhet för alla de miljoner av människor världen över som lider av långvarig smärta är att engelska och spanska forskare har identifierat genen som orsakar smärta. Detta skulle kunna leda till utvecklingen av fler effektiva behandlingsmetoder.
Enligt forskare vid universitetet i Cambridge och universitetet i Cadiz är genen, HCN2, ansvarig för ett protein som bid...
2011-10-05
» Läs mer
Hopp om nytt läkemedel vid fibromyalgi
Just nu utförs forskning på en ny substans som man hoppas ska kunna lindra symptomen vid fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom och till och med Parkinsons. Patentet för denna nya substans droxidopa, ägs av det amerikanska läkemedelsföretaget Chelesea Therapeutics och det är grundat på positiva resultat från tidigare studier.
Droxidopa är en syntetisk version av en substans som din kropp använder för att producera signalsubstansen/hormonet nora...
2011-09-15
» Läs mer
Hur jag bemötte och bekämpade familjesjukdomen fibromyalgi
Eftersom hon kom från en familj av fibromyalgidrabbade blev Caitlyn, 23 år från New York City, helt bestört när symptomen – ömma muskler, stela leder, trötthet och migrän – började dyka upp under hennes första år på universitetet. Först drabbades hon av en depression, men sedan hittade hon styrkan att kämpa mot sjukdomen och återta sitt liv.
En dag när jag satt i tentasalen och höll mina knytnävar i ett hårt grepp, i något slags missriktat försök att lindra de...
2011-09-14
» Läs mer
Läkemedelsföretag gör framsteg med läkemedel för behandling av FM nattetid
I en ny forskningsrapport berättar det amerikanska läkemedelsföretaget TONIX om nya framsteg i sitt arbete med att utveckla det första läkemedlet att tas till natten vid behandling av fibromyalgi. Läkemedlet, CBP (cyclobenzaprine) verkar genom att förbättra sjukdomens primära symptom.
Analysen fokuserade på vilken effekt en dos före sänggåendet under 8 veckor hade på FM-symptom, däribland smärta, ömhet,...
2011-09-13
» Läs mer
Myter om behandling av långvarig smärta
När du lider av långvarig smärta är det svårt att skilja myter från fakta. Är det meningen att du ska ligga och vila dig i sängen eller ut och jogga för att må bättre? Bör du tala med din läkare om att prova starka, smärtstillande opioider eller ska du fortsätta vara ”drogfri”? Är det värt att prova den där ”mirakelkuren” som din arbetskollega svär botade hennes ischias?
Långvarig smärta är en allvarlig och nedsättande sjukdom. Många som lider av långvarig smärta är så desperata efter hjäl...
2011-09-08
» Läs mer
Hög förekomst av brist på tillväxthormon vid svår fibromyalgi
Fibromyalgi (FM) karaktäriseras av utbredd smärta och trötthet och anses vara ett syndrom med flertal olika sjukdomsmekanismer. Kontroversiella data avseende störningar i tillväxthormonaxeln har publicerats. Vissa preliminära studier pekar på lovande effekter på ”tender points” och livskvalitet vid behandling med tillväxthormon.
SYFTESyftet med studien var att undersöka mönstret av tillväxthormonkänslighet/-utsöndring i en grupp patienter med svår...
2011-09-08
» Läs mer
Fibromyalgi och neuropatisk smärta – skillnader & likheter
En jämförelse av 3 057 patienter med diabetesrelaterad neuropatisk smärta eller fibromyalgi
BAKGRUND Patienter med diabetesrelaterad neuropatisk smärta (DPN) och patienter med fibromyalgi skiljer sig avsevärt åt ...
2011-09-08
» Läs mer
Onormala hjärnsignaler och fibromyalgisymptom
Ny forskning från Korea har funnit samband mellan fibromyalgismärta och avvikelser i två områden i hjärnan.
Forskarna i denna mindre studie använde sig av en speciell hjärnröntgen som kallas BOLD-kontrast för att leta efter olik...
2011-09-05
» Läs mer
Huvudvärk/migrän vid fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom
Många av oss med fibromyalgi eller kroniskt trötthetssyndrom har också huvudvärk eller migrän. Vi vet detta och det verkar som att vi är på väg att få reda på varför.
Förhållandet mellan dessa störningar är komplicerat. De överlappar ofta varandra. Huvudvärk och migrän anses vara riskfa...
2011-09-02
» Läs mer
Studie länkar fetma med mer smärta och svaghet hos FM-patienter
En ny studie visar att fibromyalgipatienter som lider av fetma har svårare symptom vad gäller smärta, minskad rörlighet och sömnstörningar jämfört med normalviktiga patienter.
Den goda nyheten är att en viktnedgång kan ge en smula lindring, visar annan forskning. Efter att ha märkt att smärtpro...
2011-08-29
» Läs mer
Samband mellan rökning och långvarig smärta
Enligt en ny studie publicerad av American Pain Society är rökare mer benägna att drabbas av ihållande muskuloskeletal smärta än vad icke-rökare är.
Forskare på University of Kentucky School of Public Health undersökte mer än 6 000 kvinnor för att få en bättre förståel...
2011-08-29
» Läs mer
Vibrationsträning förbättrar livskvaliteten hos kvinnor med FM: en randomiserad kontrollerad studie
En studie publicerad i Journal of Alternative and Complementary Medicine pekar på att vibrationsträning (WBV) faktiskt kan minska smärta och trötthet samt förbättra den fysiska funktionen hos personer med fibromyalgi.
SYFTE Syftet med studien var att analysera vilken effekt en 12-veckor lång behandling med vibrationsträning hade på den ...
2011-08-29
» Läs mer
God sömn förbättrar livskvaliteten och minskar depression
Sex till nio timmars sömn per natt sätts i samband med högre livskvalitet och minskad depression, visar en studie som presenterades den 14 juni i Minneapolis, USA.
Resultatet visar att personer med en ”normal” sömnlängd på sex till nio timmar per natt fick högre resultat i mätningar ...
2011-08-26
» Läs mer
Är enzymet GAD en möjlig orsak till fibromyalgi?
En nyligen publicerad hypotes lyfter fram möjligheten att ett enzym involverat i diabetes typ 1 även kan vara en underliggande orsak till fibromyalgi.
Enzymet i fråga är GAD65, en specifik form av GAD, glutaminsyredekarboxylas. Enzymets främsta uppgift är att omvandla si...
2011-07-01
» Läs mer
Fibromyalgismärta tar ut sin rätt på det dagliga livet
Studie visar att fibromyalgi påverkar arbete, relationer och föräldraskap.
En ny studie visar att fibromyalgi påverkar relationer, föräldraskap och livsval för personer som är drabbade av detta l...
2011-07-01
» Läs mer
Små framsteg vid behandling av långvarig smärta
Trots en bättre förståelse av den underliggande patologin, och ett större urval av terapeutiska behandlingsmetoder, förblir dagens behandling av långvarig smärta påfallande otillräcklig. Detta enligt en granskning av facklitteraturen.
För alla undersökta behandlingsterapier gällde att endast runt hälften av de behandlade patienterna hade känt av någon e...
2011-07-01
» Läs mer
Att hantera fibromyalgin när du är på resa
Har fibromyalgin förvandlat dig från en globetrotter till en motsträvig soffpotatis? Att ha den här sjukdomen betyder inte att du måste ge upp semestrar och weekendresor. Att packa rätt, se till att slappna av och lyssna till din kropp kommer att hjälpa dig att begränsa fibromyalgismärtan och ge dig resor fri från skov.
Innan Cynthia Toussaint blev diagnostiserad med fibromyalgi reste hon jorden runt med plan, tåg och bil för att tillfred...
2011-07-01
» Läs mer
Föräldraskap vid långvarig smärta
Långvarig smärta innebär särskilda utmaningar för dem som även är föräldrar.
Inte långt efter att hennes dotter föddes, år 1999, började Sherrie Sisk uppleva nedbrytande perioder av smärta som gjor...
2011-06-21
» Läs mer
Fibromyalgiforskare avslöjar hemligheter om ett smärtsamt mysterium
Utan någon uppenbar orsak som förklarar den utbredda värken hos fibromyalgipatienter slår många läkare bort patienternas besvär. För läkaren John Russel, som har tillbringat sin karriär med att kämpa för en sjukdom som många av hans kollegor betraktade som inbillning, verkade patientens lidande vara äkta.
Russel återvänder denna vecka till Lincoln för att prata om framstegen gällande en smärta, vars kännetecken numera kan b...
2011-06-21
» Läs mer
Repetitiva rörelser & fibromyalgi
Att använda samma muskelgrupper om och om igen gör att man snabbt bygger upp smärta i dessa muskelområden. Bäst är om man kan ta flera pauser, även om detta ofta inte är ett genomförbart alternativ. När du väl har upplevt detta, blir det till verkligheten av att leva med fibromyalgi och du anpassar dig. Du är inte lat, du överdriver inte smärtan du får vid repetitiva rörelser.
Men hur kan du få andra att förstå hur det känns att leva i din ”fibromyalgikropp”? En ny studie av ett kanadensiskt tea...
2011-06-21
» Läs mer
Pepparmint vinner respekt inom den traditionella medicinen
Studie framlägger kliniska bevis på varför pepparmint är en så effektiv smärtlindrare.
Forskare vid universitetet i Adelaide har för första gången visat hur pepparmint hjälper till att lindra IBS (Irritable ...
2011-06-08
» Läs mer
Ett enkelt sätt att behandla sömnlöshet?
Skön sömn är ofta en bristvara för personer med fibromyalgi. Insomnandet, sömnen, att inte känna sig utvilad när man vaknar och att lida av trötthet under dagen är naturliga källor till frustration. Ett behandlingsexperiment där man använde sig av en kombination av billiga tillskott visade emellertid lovande resultat för personer som lider av sömnlöshet - och samma tillvägagångssätt skulle även kunna vara användbara vid fibromyalgi.
Det kan vara en utmaning att hitta en effektiv behandling för sömnproblem, speciellt att hitta en behandling som inte gö...
2011-05-19
» Läs mer
Yoga hjälper fibromyalgipatienter att säga farväl till smärta
Det är inte utan orsak som man kallar behandling av kronisk smärta för ”hantering” av kronisk smärta. Ofta är smärtan något som människor måste lära sig att leva med och hantera.
För många av oss är det svårt att förstå hur det är att nästan alltid ha konstant smärta, men det är vad FM-patienter le...
2011-04-28
» Läs mer
Nya genetiska upptäckter om fibromyalgi
Två separata forskargrupper har publicerat nya rön angående genetisk mottaglighet och fibromyalgi.
En grupp från Wisconsin undersökte huruvida genmutationen apolipoprotein E4 (Apo E4) har samband med fibromyalgi. Studie...
2011-04-28
» Läs mer
Pico-Teslas pilotstudie av magnetterapi vid fibromyalgi uppvisar lovande resultat
"Resultaten av den här studien tyder på att vår magnetterapi skulle kunna förbättra smärt- och sömnsymptom hos den här patientgruppen."
Magnetföretaget Pico-Tesla tillkännagav i dag att en randomiserad, dubbelblind studie av 13 patienter med fibromyalgi ve...
2011-04-15
» Läs mer
Läkares åsikter om fibromyalgi
"Tjugotre procent av primärvårdsläkarna och 12 procent av specialisterna anser att FM-patienter är simulanter”, konstaterar en studie utförd av en grupp forskare i Kanada under 2007 och 2008. Denna statistik är rent av anstötlig, men de flesta fibromyalgidrabbade har redan misstänkt att det är så det ligger till.
Den publicerade rapporten skildrar många anledningar som läkare använder sig av för att rättfärdiga varför de ser fibrom...
2011-04-01
» Läs mer
Xyrem® kommer inte att rekommenderas som behandling vid fibromyalgi inom EU
Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, har meddelat att de inte kommer att rekommendera Xyrem® (sodiumoxybat) som behandling vid fibromyalgi, tillkännager läkemedelsföretaget UCB.
"Efter diskussionerna med CHMP och de efterföljande muntliga förklaringarna måste vi acceptera att man inom den närmsta ...
2011-03-23
» Läs mer
Forskare föreslår omprövning av riktlinjer för användning av kognitiv beteendeterapi vid behandling av fibromyalgi
Granskning av studier visar att KBT-behandling vid fibromyalgi inte lindrar fibromyalgins nyckelsymptom.
K. Bernardy och hans kollegor vid Saarlands universitetssjukhus i Tyskland analyserade 14 av totalt 27 randomiserade, ko...
2011-03-16
» Läs mer
Kan östrogen lindra fibromyalgismärta?
Östrogentillskott under tiden kring och efter klimakteriet hos kvinnor med fibromyalgi anses vara bra, men fungerar det verkligen för att minska utbredd smärta? Enligt en studie genomförd av ett svenskt team under ledning av Anders Blomqvist visar det sig att tillskott av östrogen efter klimakteriet hos kvinnor med FM inte lindrar smärtan.
Blomqvist och hans kollegor beslutade sig för att sätta östrogenet på prov. Ett vanligt antagande är att and östrogeners...
2011-03-16
» Läs mer
Ge fibromyalgin ett ansikte
Djup, kronisk, utbredd smärta. Det är något de flesta av oss inte ens skulle önska vår värsta fiende och ändå är det detta som långsiktigt väntar dem som är drabbade av fibromyalgi.
Fibromyalgi är ett anmärkningsvärt vanligt och komplext kroniskt smärttillstånd som drabbar uppskattningsvis 7-10 miljon...
2011-03-14
» Läs mer
Det är besvärligt att ta hand om smärta
Medan många studier har tittat på behandling av kronisk smärta ur patientens perspektiv så är studierna av dem som arbetar inom vård av långvarig smärta väldigt få.
I en studie publicerad i tidsskriften Pain Medicine i november 2010 rapporterar forskare att långvarig smärta tar ut sit...
2011-03-14
» Läs mer
Pico-Tesla påbörjar pilotstudie av behandling med magnetterapi vid fibromyalgi
Företaget Pico-Tesla meddelar att de har påbörjat en randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad pilotstudie på 30 patienter med fibromyalgi.
Studiens syfte är att försöka fastställa om användningen av magnetiska fält, genererade av Pico Teslas patenterade Reson...
2011-03-03
» Läs mer
Oxytocin kan göra nytta vid behandling av långvarig smärta
Behandling med oxytocin kan lindra smärta och ge ökad energinivå.
Hormonet oxytocin används för att framkalla förlossningar hos gravida kvinnor. Vid förlossning frigörs stora doser oxyto...
2011-02-18
» Läs mer
Fibromyalgi och vattenterapier
Hur fungerar vattenterapier? Det finns ett flertal olika teorier om hur vattenterapier egentligen fungerar. Majoriteten av dessa teorier fokuserar på två inneboende egenskaper hos vatten: temperatur och bärighet.
Vatten är en utmärkt substans för att överföra temperatur. Det kan bibehålla kyla och värme i en form som enkelt kan öve...
2011-01-10
» Läs mer