ENFA

Sedan 2006 är Fibromyalgiförbundet medlem i ENFA. ENFA, European Network of Fibromyalgia Associations, är ett nätverk av fibromyalgiförbund i Europa. Det är en internationell, icke-vinstdrivande organisation registrerad i Bryssel i Belgien. Som organisation är ENFA:s mål att representera de 14 miljoner européer som lider av fibromyalgi. Målsättningen är att öka medvetenheten om sjukdomen på en europeisk nivå, att stödja och tala för en snabb och korrekt diagnos, bättre tillgång till information, och en ökad allmän medvetenhet och förståelse samt att öka prioriteten av fibromyalgi hos beslutsfattare och vårdinstanser.

Medlemsländer

I dagsläget (2017) består organisationen av 12 medlemsländer:

 • Belgien
 • Cypern
 • Danmark
 • Grekland/Kreta
 • Israel
 • Italien
 • Nederländerna
 • Norge
 • Portugal
 • Serbien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tyskland
ENFA anordnar kontinuerligt medlemsträffar där man träffas och diskuterar det gemensamma arbetet. Ekonomin är ett stort problem för de flesta fibromyalgiförbund ute i Europa. Flera förbund arbetar tillsammans med reumatiker och får därför inte några "egna" statliga pengar. Detta gör att flera förbund har svårt att komma till dessa träffar, men träffarna är väldigt viktiga för att vi i Europa skall stå enade i kampen för vår sjukdom, fibromyalgi

Hemsida

Mer information hittar du på ENFA:s hemsida.