IASP

IASP, International Association for the Study of Pain, är världens största tvärvetenskapliga internationella organisation inom området smärta. Det är en icke-vinstdrivande organisation som ägnar sig åt smärtforskning samt att förbättra vården för patienter som lider av smärta.
År 2012 blev Eva Kosek (docent, överläkare, specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring,
verksam vid Karolinska Institutet och Stockholm Spine Center) invald i styrelsen för IASP.

 

IASP arrangerar återkommande smärtkongresser, senast i Milano 2012. Nästa konferens kommer att genomföras i Buenos Aires, (Argentina) i oktober 2014.

Hemsida

Mer information om IASP hittar du på deras hemsida.

EFIC

EFIC är den europeiska falangen av IASP.

EFIC höll sin sjunde kongress i Hamburg, Tyskland, 21-24 september, 2011. Här kan du läsa en rapport om vad som presenterades på kongressen.