Hälsoportalen – ett nytt koncept för egenvård vid fibromyalgi

Fibromyalgiförbundet kommer med hjälp av projektstöd från Allmänna Arvsfonden introducera ett nytt koncept för egenvård vid fibromyalgi. Konceptet innebär en lättillgänglig, interaktiv digital plattform med ett personligt anpassat program, tillgång till en kontakt med hälsocoach med erfarenhet av fibromyalgi och möjligheten att digitalt följa sin utveckling.

Fibromyalgiförbundet vill att projektet skall leda till att fler fibromyalgidrabbade får möjlighet till personligt anpassad egenvård för symptomlindring och sjukdomsbemästring.


Hälsoportalen kommer att innehålla bland annat moduler med fakta, svar på vanliga frågor, verktyg kopplade till aktiviteter, anpassad rådgivning, utbildningsdel och personligt nätverk. De områden som planeras att ingå är: levnadsvanor, kost, sömn, träning, smärta, stress.


Projektet startas i linje med den nationella visionen för e-hälsa presenterad av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”


Genom tillgång till information som rör den egna personen, individuellt anpassat digitalt stöd och smidiga kommunikationsvägar ges människor möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa och livssituation. Naturligtvis kommer vi ta hänsyn till integritetsskydd och informationssäkerhet i portalens utformning.


Vi kommer kontinuerligt att jobba med att utveckla portalen så att den bäst fyller sitt syfte. Era kommentarer och kritik är viktig i processen.  Vi ber er därför svara på några frågor i en enkät (länk nedan). Svaren kommer att ligga till grund för hur vi utformar Fibromyalgiförbundets hälsoportal.  Ni kan även mejla oss på halsoportalen@fibromyalgi.se med kommentarer, frågor och idéer.


Era åsikter är värdefulla! Tack för er tid!

 

Länk till enkäten.

 

2017-02-23

 

Tillbaka