Rapport från SBU: Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården

SBU har sammanställt forskning om hur stöd för egenvård, delat beslutsfattande och personcentrerad vård kan öka delaktigheten hos vuxna med långvariga sjukdomar. Rapporten tar också upp etiska frågor kring formerna för patientens delaktighet i sin vård.

Läs/ladda ner rapporten.

 

2017-03-28

 

Tillbaka