Pressmeddelande från Pain Alliance Europe m.fl. – Ett viktigt steg framåt för smärtpatienter inom EU

EU:s hälsoministrar uppmanar till åtgärd gällande tillgång till behandling för patienter drabbade av långvarig smärta.

Läs hela pressmeddelandet.

 

2017-06-21

 

Tillbaka