Enkät Smärtvård

Här redovisas resultatet från den enkät vi på Fibromyalgiförbundet genomförde i mars/april om hur ni upplever smärtvården i Sverige.

Vi ville visa hur vården skiljer sig åt i landet men det gav inga tydliga svar. Med över 900 svar och massor med information insåg vi snabbt att här finns många områden som vi kan undersöka mer ingående och kommer därför att lägga ut fler enkäter i den närmsta framtiden. Vi är så tacksamma för att ni är så många som har svarat och hoppas att ni kommer fortsätta med det. 

 

Så vad kan vi se av vår första enkät? 

  • 62% av de svarande har fått någon typ av vård 
  • 7,5% av de svarande önskar inte få någon vård 
  • Av de som fått vård har nära hälften fått någon typ av sjukgymnastik/träning samt smärtlindring via läkare (medicin) och rehab (massage, TENS). 
  • Önskan är fortfarande stor att få hjälp med sjukgymnastik/träning. 
  • Ett fåtal har fått arbetsterapi, något som många efterfrågar. 

Sammanfattningsvis kan vi se att behovet av att få socialt stöd och ett helhetsgrepp över sin situation är det som efterfrågas mest. Vi behöver få prata med vår omgivning, få förståelse från omgivningen och få va en del av något större. 


 

2018-05-16

 

Tillbaka