GDPR

I Sverige har vi sedan 1998 haft personuppgiftslagen (PuL). Den 25 maj 2018 träder General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Läs här vad det innebär för dig som medlem i Fibromyalgiförbundet.

Personuppgifter

 

Den nya dataskyddsförordningen gäller i hela EU och kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter samtidigt som den kommer att stärka den enskilda individens rättigheter.

 

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Personuppgifter får enligt förordningen bara samlas in för ett visst dokumenterat och uttalat syfte och får inte användas för helt andra syften.

 

 

Syfte med insamlad information

 

När fibromyalgiföreningarna runt om i landet samlar in uppgifter om en medlem måste personen ifråga informeras om detta. Det samlas in minimalt med personuppgifter och nedan följer syftet med den insamlade informationen.

 

  • Namn, adress och telefonnummer används som kontaktuppgifter för respektive förening och för att kunna skicka ut medlemstidningen.
  • Personnummer används då en del kommuner kräver det för att ge föreningsbidrag.
  • E-post används för att skicka information till dig om ditt medlemsnummer och inloggningsuppgifter på hemsidan. Några föreningarna använder e-post för att skicka medlemsinformation.
  • Diagnos och kön registreras eftersom Socialstyrelsen kräver besked på hur många medlemmar som har diagnos för att kunna dela ut rätt statsbidrag. En viktig aspekt för att kunna driva vår verksamhet. De som inte har en diagnos registreras som familjemedlem eller stödmedlem.
  • FibromyalgiNytt noteras om medlemmen ska ha medlemstidningen eller ej.
  • Utöver detta finns medlemsnummer och inloggningsuppgifter registrerade så att vi lätt kan hjälpa er att komma åt den information ni har rätt till.

 

Medlemsregistret

 

Informationen om våra medlemmar sparas i ett medlemsregister. Det finns hos Fibromyalgiförbundets kansli samt att de valda firmatecknarna i styrelsen i varje förening kan se sina medlemmar när de loggar in på sin sida. Medlemsregistret underhålls kontinuerligt av varje lokalförening men varje år på våren uppdateras medlemsregistret så att det bara innehåller betalande medlemmar.

 

 

Vilken information finns om dig som medlem?

 

Informationen i medlemsregistret kan exporteras på enskild medlemsnivå. Du har rätt att få se vilken information som står om dig när som helst. Enklast så vänder du dig till din lokalförenings styrelse för att få se de uppgifter som är lagrade om dig. Du kan också vända dig till medlemsregister@fibromyalgi.se på Fibromyalgiförbundet och be om att få en elektronisk datafil om dina personuppgifter. Samma sak gäller om dina uppgifter har ändrats eller du vill att vi ska ta bort information.

 

 

2018-05-24

 

Tillbaka