Smärtforskning

Här kommer ett nyhetstips från Karolinska Institutet på temat smärtforskning.

Redan 2012 gjorde Eva Koseks forskargrupp vid Karolinska Institutet fynd som tydde på att personer med smärtsyndromet fibromyalgi har en inflammation i centrala nervsystemet. Med hjälp av modern hjärnavbildningsteknik kan nu samma forskargrupp visa att centrala nervsystemets immunceller, så kallade gliaceller, är aktiverade hos dessa personer, vilket ger upphov till inflammation i hjärnan.

 

Forskningen kan både bana väg för nya behandlingsmetoder och hjälpa till att minska den misstro som patienter med fibromyalgi ibland möts av. Fynden har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Brain, Behavior, and Immunity.

 

Nyhetsartikel: ”Personer med fibromyalgi har inflammation i hjärnan”

 

Publikation: “Brain glial activation in fibromyalgia – A multi-site positron emission tomography investigation”

 

 

 

2018-09-27

 

Tillbaka