Studie om FIBROMYALGI och långvarig smärta

Vid Linnéuniversitetet, institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap, pågår en studie rörande B12- vitaminets påverkan på smärta vid diagnosen fibromyalgi.

Vi söker kvinnor mellan 20 – 70 år med diagnostiserad fibromyalgi. Delltagarna befinner sig främst i Kronobergs län.

Förutsättning för deltagande är att:

 

- du har fått diagnosen fibromyalgi

- du är svensktalande

- du inte har B12-brist

- du inte provat B12-vitamin tidigare

- du inte äter neuroleptika (antipsykotiska medel), har Reunauds fenomen (vita fingrar) eller har  känd neuropathi (känselnedsättning)

- du inte är gravid eller ammar

- du inte är vegan

- inte har känd hjärtsjukdom

- inte har lever– eller njursjukdom

 

Studiens syfte är att utröna Mekobalamin´s (vitamin B12) effekt på långvarig smärta hos kvinnor med fibromyalgi. I studien ingår injektion av Mekobalamin (vitamin B12) eller placebo (koksaltlösning), blodprovstagning, smärt/känseltest, ifyllande av enkäter om hur du upplever hälsa, livskalité, smärta samt given behandling samt eventuellt  intervju.

 

Hela studien pågår i 24 veckor och genomförs vid Linnéuniversitetet i Växjö samt på en vaccinationsmottagning i Växjö. Studien är granskad och godkänd av etikprövningsnämnd och läkemedelsverket. Uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Vilket innebär att när studien är klar kommer inga uppgifter kunna härledas just till dig.

 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

 

Försöksledare: Karin Säll Hansson, leg. sjuksköterska, Fil. mag, Universitetsadjunkt på mail; karin.sall_hansson@lnu.se eller telefon 0470 708475

 

Ansvariga för studien är:

Carina Elmqvist, leg. sjuksköterska, Fil. dr, Docent, Linnéuniversitetet

 

Ansvarig prövare: Jan Fohlman, leg. Läkare, docent, FoU, Region Kronoberg. VaccinF.

Gunilla Lindqvist, leg. sjuksköterska, Fil dr, Universitetslektor, Linnéuniversitetet

Kent Stening, leg. sjuksköterska, Med dr, Universitetslektor, Linnéuniversitetet

Björn Gerdle, leg.läkare, professor, Linköpings universitet

Bjarne Sörensen, leg.läkare, överläkare, Centrallasarettet Växjö

Anders Willstedt, leg.läkare, överläkare, Centrallasarettet Växjö

 

2018-11-22

 

Tillbaka