Enkäter och undersökningar

Här presenteras olika enkäter och undersökningar. Det är både enkäter och analyser som Fibromyalgiförbundet gör och enkäter som genomförs internationellt.

Enkät 2013 - Under våren och sommaren 2013 genomförde förbundet en enkät bland unga med fibromyalgi (upp till 35 år). Totalt besvarades enkäten av 239 personer. Här presenteras reflektioner av enkäten gjorda av Kicki Brattberg - själv ung med FM.