Fibromyalgiförbundet har flyttat till nya lokaler.

Ny adress är Hulda Lindgrens Gata 8, 421 31 Västra Frölunda.