Sök
Stäng denna sökruta.

ADHD vanligt hos personer med fibromyalgi

En ny studie visar att fibromyalgi och ADHD kan ofta förekomma samtidigt, vilket kan resultera i ökade symtom för en eller båda sjukdomarna.

En ny sydafrikansk studie kallad Screening for Adult ADHD in Patients with Fibromyalgia Syndrome visar att ADHD kan vara vanligt förekommande hos personer med fibromyalgi. 

Studien visar också att patienter med både fibromyalgi och ADHD har ökad svårighetsgrad på symtomen. Trots att resultaten är preliminära anser forskarna att ADHD bör undersökas hos fibromyalgipatienter.

Forskarna undersökte 123 patienter, som alla sedan tidigare hade en fibromyalgidiagnos, för att se om de hade ADHD, med hjälp av Världshälsoorganisations ADHD-självrapporteringsskala.

Svårighetsgraden av fibromyalgi mättes även med hjälp av en allmänt erkänd symtomskala (FIQ-R). Nästan hälften av patienterna – 44,7 procent- testades positivt för ADHD. Det var vanligare för dessa att ha symtom av oro och depression och högre FIQ-R poäng. De var också särskilt påverkade av ”fibrodimma”. 

De vanligaste och mest välkända symtomen hos personer med fibromyalgi är muskelsmärta och trötthet. Tillståndet innefattar emellertid också en rad symptom som påverkar minne, uppmärksamhet och koncentration, som är känt under begreppet fibrodimma. Detta kan vara “mer invalidiserande än kronisk smärta”, skriver forskarna, men detta sjukdomstillstånd upptäcks oftast inte eller är obehandlat. 


Forskarna drog slutsatsen att de höga FIQ-R poängen som uppmättes i undersökningen “eventuellt kan bero på både effekterna av fibrodimman och de högre frekvenserna av ångest och, eller depression hos vuxna patienter som inte har fått sin ADHD diagnostiserad.” 


Studiens storlek betyder att dess slutsatser bör verifieras ytterligare. Forskarna rekommenderar dock att förekomsten av ADHD borde undersökas hos alla fibromyalgipatienter, eftersom korrekt behandling kan hjälpa till att hantera svårare minnes- och kognitionsrelaterade symtom.


Källa: Utdrag ur artikeln Fibromyalgia Patients Should Be Screened for ADHD, additudemag.com