Allt fler unga med kronisk smärta

Barn och unga som söker hjälp för kronisk smärta har blivit 10 gånger fler än för 10 år sedan, säger Gunnar Olsson, specialist i smärtbehandling på Karolinska Universitetssjukhuset. Majoriteten utgörs av flickor.

På Smärtcentrum arbetar de efter metoden ACT, en form av KBT-terapi som lär barnen att leva med smärtan. Barn och unga från hela landet remitteras till Smärtcentrum på Karolinska. 
– Många barn utreds för länge vilket kan förvärra smärtan. Det handlar om att leva med smärtan, inte bota, säger Gunnar Olsson.  En människa är kapabel att leva ett bra liv även i närvaro av smärta och ångest. Studier har visat att metoden har effekt, fortsätter han.

Gruppen äldre personer med fibromyalgi har tunnats ut och gruppen 90-talister med långvarig smärta har ökat, säger Karl-Ove Arvidsson, överläkare på Smärtmottagningen i Sörmland. Också här handlar det till största del om flickor, säger han.

Beredskapen för barn och unga med långvarig smärta är dålig på svenska kliniker, detta enligt en enkätundersökning från Svensk barnsmärtförening. Enligt Ulla Caverius, ordförande i Svensk barnsmärtförening, kan ökningen av unga som söker hjälp för långvarig smärta delvis bero på att problemet har uppmärksammats mer, men även på grund av att barnen utsätts för en hög psykisk stress i skolan.

Sammanfattning av Ebba Blumes artikel i Dagens Medicin nr 26-32 2012.