Sök
Stäng denna sökruta.

Att hantera utmattning vid fibromyalgi: icke-farmakologiska alternativ

Rekommendationer för hantering av trötthet/utmattning vid fibromyalgi.

Målet med denna artikel är att genom granskning och sammanställning av icke-farmakologiska behandlingar av trötthet/utmattning hos fibromyalgipatienter föreslå rekommendationer för hantering av trötthet/utmattning vid fibromyalgi (FM). Hantering av utmattning vid fibromyalgi bör inbegripa regelbunden fysisk träning som upprätthålls under en längre tidsperiod, vilket bidrar till en förbättrad allmänhälsa och underlättar att klara av att hantera utmattning och övriga symptom.  Evidensen är fortfarande låg och effekten av träning på utmattning vid FM behöver studeras ytterligare. Patienter med FM verkar ha nytta av generella råd gällande sömnhygien och behöver också utveckla individuella strategier för att i det dagliga livet hantera komplexa faktorer relaterade till utmattning. 


Praktiska punkter:

  • Ett flertal former av fysisk träning har visat sig minska tröttheten vid fibromyalgi. Konditionsträning (aerobisk träning) är en vanlig rekommendation för FM-patienter och ingår oftast i de generella riktlinjerna. De tidiga studierna av fysisk träning handlade om lågintensiv träning, ofta promenader, och som anpassades till patientens specifika begränsningar och symptom. Regelbunden träning resulterade ofta i förbättringar av symptomen och ökat välmående. Senare studier har visat att FM-patienter klarar av att öka nivån på träningen upp till medelintensiv träning med kraftfull intensitet. Förutsättningen är dock att träningen startar på en låg nivå och att nivån sedan ökas successivt. Till en början upplevs ofta förvärrade symptom, men det klingar vanligtvis av efter några veckors träning. Vattengymnastik: Även om det ännu inte finns tillräckliga belägg för att vattengymnastik har någon effekt på utmattning/trötthet så har man funnit att denna träningsform bidrar till en måttlig förbättring av sömnstörningar hos personer med FM. Styrketräning: Styrketräning har visat sig ha en positiv effekt på muskelstyrka, självupplevd fysisk funktion, multidimensionell funktion, smärta och trötthet/utmattning vid FM, däremot inte på sömnen. Evidensen för detta är dock låg. Preliminära resultat av en randomiserad kontrollerad studie av 130 kvinnor med FM indikerar att styrketräning kan minska fysisk utmattning. I denna studie var styrketräningsprogrammet personligt utformat i samråd med patienten och dennes förutsättningar. För att uppnå bästa effekt ska träningen vara regelbunden och utföras under en längre tidsperiod.
  • Meditativa rörelseterapier som t.ex. yoga, tai chi och qigong, har visat sig minska utmattning och förbättra sömnen vid FM.
  • Sömnhygien bör ingå som en del i behandlingen av utmattning vid FM. Instruktioner gällande sömnhygien omfattar bland annat regelbundna sovrutiner, att undvika koffein, te, mat, alkohol och titta på TV strax före sänggåendet – se över miljön i sovrummet med avseende på bekväm säng, optimal rumstemperatur, att undvika ljus och ljud samt fysisk träning för tätt inpå sänggåendet. Sömnhygien är ett område som ofta glöms bort av vården. 
  • Utbildningsprogram utformade för att förstärka den egna förmågan att hantera hälsoproblem antas minska symptomen vid FM, inklusive utmattning.
  • Individanpassning verkar vara av största vikt för att behandla utmattning vid FM. Beroende på olikheter i fibromyalgisymptomens svårighetsgrad behöver man skräddarsy den fysiska träningen utifrån varje enskild patients förmågor och begränsningar. Utmattning är dessutom ett komplext och fluktuerande koncept som påverkas av individuella faktorer och för en framgångsrik behandling krävs därför att läkaren planerar behandlingen i samråd med patienten. 

“How to manage fatigue in fibromyalgia: nonpharmacological options”,
Anna Ericsson & Kaisa Mannerkorpi.

Källa: Future Medicine

Översättning: Johanna Spetz