Sök
Stäng denna sökruta.

Behandling med Q10 förbättrade kliniska, psykiska symptom hos FM-patienter

Behandling med koenzym Q10 förbättrade ett brett spektra av psykiska symptom hos patienter med fibromyalgi, detta enligt en ny studie. Behandlingen minskade även patienternas kliniska symptom och inflammation.

Baserat på studiens resultat kan forskarna ha hittat en biologisk förklaring till de psykiska symptom som associeras med fibromyalgi och de föreslår att Q10 skulle kunna fungera som både en psykologisk och biologisk behandlingsmetod för dessa symptom. 


Studien, “Effect of coenzyme Q10 on psychopathological symptoms in fibromyalgia patients”, publicerades i tidskriften CNS Neuroscience & Therapeutics.


Psykiska symptom vid fibromyalgi (t.ex. depression och ångest) är fortfarande kontroversiellt. Enligt organisationen National Fibromyalgia & Chronic Pain Association (NFMCPA) finns det ingen koppling mellan depression och fibromyalgi och fibromyalgi är ingen psykisk sjukdom. Depression vid fibromyalgi antas vara ett resultat av smärtan, brist på sömn samt den dysfunktion som patienten upplever. 


En nyligen genomförd studie pekar på att oxidativ stress (en process som orsakar skador i cellerna) samt mitokondrisk störning (vilket leder till energibrist i cellerna) skulle kunna bidra till fibromyalgisymptom. Utöver detta har man även observerat Q10-brist hos patienter med fibromyalgi. 


Q10 spelar en viktig roll i den mitokondiska energiproduktionen i cellen och data har visat på förbättringar av kliniska symptom (inklusive depression) när fibromyalgipatienter har behandlats med Q10. 


Forskarteamet ville ytterligare undersöka effekten av Q10 på olika psykiska symptom associerade med fibromyalgi och kartlägga möjliga biologiska och kliniska mekanismer bakom. 


För att fastställa psykiska och kliniska fibromyalgisymptom hos tjugo FM-patienter fick dessa fylla i ett antal olika frågeformulär. Man samlade även in blodprov. Efter en 40 dagar lång behandlingsperiod med Q10 (300 mg/dag), eller placebo, upprepades proceduren. 
Intressant nog visade resultaten att gruppen som fick Q10 uppvisade förbättringar gällande alla psykiska symptom: depression, ångest, fientlighet, somatisering (flertal medicinska symptom utan uppenbar orsak) samt tvångsmässigt beteende. 


Efter behandlingen med Q110 observerade man även betydande förbättringar gällande den mitokondriska funktionen och antioxidanta genuttrycket (för att neutralisera oxidativ stress). Patienterna som hade fått Q10 uppvisade även minskad inflammation och förbättringar av kliniska symptom såsom smärta och sömnbrist.  
Höga nivåer av oxidativ stress och mitokondrisk dysfunktion har kopplats samman både med depression och somatisering såväl som med kliniska fibromyalgisymptom. Därför föreslår forskarna att Q10 skulle kunna förbättra både psykologiska och biologiska sjukdomskomponenter på samma gång. 


“Vår studie har bidragit med ett nytt perspektiv när det gäller att behandla FM-patienter med Q10”, skriver forskarteamet.
Forskarna betonar att ytterligare kliniska studier, med större undersökningsgrupper, bör göras för att kunna bekräfta studieresultaten.


Källa:
 Artikeln “Q10 Treatment Improved Psychiatric, Clinical Symptoms in Fibromyalgia Patients” från Fibromyalgia News Today

Översättning: Johanna Spetz 

Läs studien här