Fibromyalgi kopplas till kronisk inflammation

Hittills har fibromyalgi setts som ett psykosomatiskt tillstånd men nya forskningsrön visar nu att det finns en koppling till kronisk inflammation, både i centrala nervsystemet och i övriga kroppen. Något som banar väg för bättre diagnostik och behandling.
https://www.netdoktorpro.se/smarta/nyheter/fibromyalgi-kopplas-till-kronisk-inflammation/