Sök
Stäng denna sökruta.

Smärta

Smärta

Smärta är ett komplicerat fenomen som innefattar fysiska, psykiska och sociala reaktioner. Det går inte att mäta eller objektivt observera smärta. Den beskrivs som en obehaglig fysisk eller psykisk upplevelse. Det är bara den drabbade som vet hur smärtan känns. ”Smärtan är vad personen som upplever smärtan säger att den är och existerar närhelst han/hon säger så”.

Smärtsignaler skickas genom nerverna till hjärnan som tolkar upplevelsen. Hur man sedan reagerar är helt individuellt. Fysiska reaktioner på smärta kan vara tex ökad puls, andningssvårigheter eller sömnproblem. Psykiska reaktioner kan vara nedstämdhet eller depression, psykosomatik som huvudvärk eller yrsel, att bli uppslukad av sin smärta och tappa tron på framtiden. Sociala reaktioner kan vara att man isolerar sig och får svårt att klara vardagens krav. Ständig smärta kan ge ett beroende av värktabletter.

Akut smärta

Den akuta smärtan är rationell och viktig för kroppen (ex en stukad fot eller brännskada). Den förhindrar att ytterligare en skada uppstår genom att den får dig att reagera och undvika smärtkällan. Det finns oftast en tydlig orsak till att vi har ont. Vid akut smärta skyddar vi oss och är mer försiktiga så att det skadade området får en chans att läka.

Kronisk smärta

Definieras oftast som smärta som pågår under minst 3 månader och kan bero på flera olika saker. Smärtan klassas som långvarig även om man inte har ont hela tiden. Den kan bero på sjukdomar i leder, nerver och muskler (ex reumatism, nervskador, migrän eller fibromyalgi).

Vid kronisk smärta fungerar inte smärtsignalen skyddande. Oftast fungerar inte läkemedelsbehandling. Kronisk smärta kan orsakas av en tidigare skada som läkt sedan länge eller så kan den ha en pågående orsak som artros, cancer, nervskada eller kronisk infektion.

Om smärta kvarstår i veckor och månader finns tendens till att smärtmekanismerna förändras. Ibland uppkommer stark smärta i dessa situationer även vid svaga impulser i smärtnerverna. Impulserna förstärks i ryggmärg och hjärna på ett sätt som man inte riktigt förstår. Om man har ont under en lång tid, som vid fibromyalgi, blir man oftast orolig för vad smärtan beror på och om man någonsin kommer att bli bra. Ofta uppkommer ett slags sorgearbete relaterat till alla förluster pga smärtan. Allt det man inte kan göra. Man kan förlora kraft, vilja, socialt liv och arbete. Ibland t o m livsgnistan.

Om smärtsignalerna pågår under en lång tid kan det göra nervsystemet mer smärtkänsligt. Smärta föder smärta. Smärtan varierar över tid och påverkas av exempelvis humöret, stress, kulturell bakgrund, omgivningsfaktorer.

Kronisk smärta är en av de verkligt stora folksjukdomarna men den betraktas inte som en sjukdom i sin egen rätt. Den smärta som inte syns på röntgen eller kan härledas till en känd diagnos blir ofta ifrågasatt. Men många lider av sådan smärta och det kostar samhället stora summor i direkta kostnader och förlorad produktivitet.

Det är lättare att stå ut med att ha ont om man vet vad det beror på.

Det är hjärnan, inte själva smärtpunkten som registrerar smärtkänslor.

Smärthantering

Livsstilsfaktorerpåverkar uppkomsten av långvarig smärta. Man kan försöka motverka framtida besvär genom att förebygga dålig hälsa med goda levnadsvanor.

När du upplever smärta är det egentligen en reaktion på signaler som skickas genom kroppen via nerver i ryggmärgen. Detta är viktigt att förstå eftersom det innebär att smärta kan kontrolleras om man hindrar signalerna från att nå hjärnan. Det är också viktigt att förstå vilken typ av smärta man har att göra med för att kunna anpassa smärtlindringen rätt.

All förändring startar med en tanke. När man kommer på hur man ska påverka sina tankar så öppnas en värld av möjligheter. Tankens makt är stor.

Man behöver inte vara vän med sin smärta men man behöver acceptera att den finns där.

Rädslan att det ska göra ont gör att man avstår saker som man skulle vilja göra och skulle må bra av. För att klara sin smärta och få livskvalitet är det viktigt att kunna acceptera, skaffa kunskap om sin sjukdom, ha tålamod och göra beteendeförändringar.

Livsstilsfaktorer

  • Huvudvärk kan orsakas av alkohol, kaffe och sömnbrist
  • Rökning försämrar blodcirkulationen till muskler, leder och ledband
  • Motion och rörelseträning har visat sig fungera smärtlindrande och påskyndar tillfrisknande
  • Bra arbets- och sittställningar är viktigt för att undvika muskelvärk och överbelastningsbesvär. Variera arbetsställning ofta och undvik långvarigt stillasittande.

Mäta smärta

Man kan mäta de fysiologiska reaktionerna på smärta, till exempel pulsen, men inte själva upplevelsen av smärta. Denna upplevelse tillkommer i ett samspel mellan psykiska, fysiska och sociala faktorer. Den är alltid individuell och olika från situation till situation.
 
Varför vissa människor är känsligare än andra finns det flera förklaringar till. Passivitet, dålig självuppfattning, ångest och stress påverkar vårt smärtupplevande i negativ riktning. Det finns också könsbetingade skillnader i smärtupplevande. Nya undersökningar visar att kvinnor och män reagerar olika på smärta, och att de också värderar och hanterar smärtan annorlunda. Kvinnorna i undersökningen hade en intensivare smärtupplevelse än männen. Trots det var kvinnornas mycket bättre än männen på att hantera smärtan. Vissa forskare anser att förklaringen till kvinnors och mäns olika smärtupplevelse skall sökas i de hormonella skillnaderna mellan könen.

Smärta

Smärta är en individuell upplevelse i ett samspel mellan psykiska, fysiska och sociala faktorer.