Sök
Stäng denna sökruta.

Sömn

Sömn

Sömnen är en oerhört viktig del av vårt liv. Om inte sömnen fungerar påverkas både kropp och psyke och kan ge konsekvenser i både arbetsliv och privat. Sömnen är en del av vår dygnsrytm, en del som vi har lätt att inte prioritera när vi är friska och mår bra. När sömnen inte fungerar inser vi hur mycket den betyder för vårt välmående.

Anledningen till att vi sover är att alla kroppens celler behöver vila, reparation och rensning. Vid normal sömn är man vaken flera gånger per natt. Det blir först ett problem när man inte kan somna om efter uppvaknandet.

Vid Fibromyalgi är det väldigt vanligt med sömnstörningar och dålig sömn ger förstärkta symtom inklusive smärta. Det går dock att förbättra sin sömn, även om inte samma lösning gäller för alla. Man får prova sig fram.
 

Bra sömn

Bra, ostörd sömn har positiva effekter på kropp och själ och leder till:
 • Bättre ämnesomsättning
 • Bättre minne
 • Hjärnan lagrar energi
 • Risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar
 • Stärkt immunförsvar

Sömnbrist

Tillfälliga problem kan de flesta ha i livet. Ofta försämras sömnen vid kriser och stora förändringar i livet. Det finns inga mirakelmetoder som förbättrar sömnen men det finns en del hjälp att tillgå. När man känner att man inte kan hantera besvären själv kan man söka vård.

Vid sömnbrist vet man att risken ökar för nedsatt minne, koncentrationssvårigheter, svårare att ta in information, depression, utbrändhet och ökad smärtkänslighet.

Sömncykel

Sömnen kan delas upp i fem stadier, vilka tillsammans utgör en sömncykel. En normal sömncykel varar i ungefär 90 minuter och vi passerar i genomsnitt fyra till sex sömncykler per natt.

 • Första sömnstadiet är en övergångsfas från vakenhet till sömn
 • Andra sömnstadiet varar ungefär halva sömncykeln och utgörs av en så kallad bas-sömn
 • Tredje sömnstadiet går kroppen in i en så kallad djupsömn
 • Fjärde sömnstadiet sjunker blodtryck, andningsfrekvens, hjärtfrekvens och kroppstemperatur ytterligare och djupsömnen fortsätter
 • Någon timme in i sömncykeln faller kroppen in i ett stadium som kallas REM-sömn

Länkar

Vad påverkar sömnen negativt?

 • För lite dagsljus
 • För mycket skärm-ljus
 • Stress
 • Kalla händer & fötter
 • Vanor
 • Tupplur på dagen
 • Tankar
 • Oro, rädsla
 • För många timmar i sängen
 • Konflikter
 • Höga krav
 • Osund livsstil

Fakta om sömn

 • Vi återhämtar oss när vi sover. Vi behöver framförallt vår djupsömn för återhämtningen. Den är som störst i början av sömncykeln.
 • Dygnsrytmen styrs delvis av dagsljus. Man behöver vistas i ljus för att ställa om dygnsrytmen
 • Sömnsystemet är mycket flexibelt. Har vi sovit dåligt en natt så sover vi intensivare nästa natt utan att behöva sova fler timmar.
 • Det är när man sovit lite flera nätter i rad som kroppen behöver ta igen den förlorade sömnen.
 • Får man för lite sömn under lång tid (individuellt) kan det bli märkbara konsekvenser.
 • Vi kan aldrig samla på sömn.
 • Kroppens drivkraft är att hamna i djupsömn.
 • Unga har minst 10-15 uppvaknanden per natt men kommer inte ihåg dem för de är så korta.
 • Äldre har fler uppvaknanden än yngre men det blir först ett problem när man inte kan somna om, då riskerar man att känna sig trött på dagen. 
 • Det är bättre med få timmars djupsömn än många timmars ytlig sömn.
 • Kvällsmänniskor får ofta för lite sömn då de har svårt att somna på kvällen men ändå måste gå upp tidigt till jobb, skola osv.
 • I genomsnitt sover vi 7 tim/natt på vardagen och 8 tim/natt på helgen (i början av 1900 talet var det 9 ½ timme).
 • 5% av Sveriges befolkning klarar sig med 6 tim sömn, övriga 95% gör det inte!
 • Sömnproblem är klassat som en folksjukdom. 1/3 har sömnproblem av och till.