Sök
Stäng denna sökruta.

Stress

Stress

Hjärnan tolkar ständigt information från omgivningen. Reaktionen på informationen är helt individuell. När en situation upplevs det minsta olustig skickar hjärnan ut stressimpulser genom kroppens stressystem. Impulserna sätter igång många reaktioner för att hjälpa oss hantera den jobbiga situationen.

Vi har kvar urtidsmänniskans stressreaktion trots att samhället inte utsätter oss för samma utmaningar. Istället blir vi stressade av krav och måsten i vardagen, ofta under längre perioder än vad som är hälsosamt. Långvarig smärta ger kronisk stress i kroppen. Det finns dock sätt att hantera stressen. Balans i vardagen uppnår man genom rimliga krav och lagom belastning varvat med återhämtning.

Många upplever att tiden inte räcker till. Vi pratar om krav man ställer på sig själv och krav från omgivningen som jobb, familj, samhälle. Ofta har man dessutom ingen möjlighet till fysisk urladdning av stresspåslaget, det leder till att man ”samlar på sig” stress i kroppen.

Det är viktigt att förstå att stress upplevs olika av alla människor och det som är kravfyllt och oroande för en person upplevs annorlunda hos en annan. De flesta som känner sig stressade brukar märka att en första signal är att de sover dåligt eller är ledsna/nedstämda.

Det är först vid långvarig stress som det blir farligt och orsakar slitage i kroppen och kan därmed leda till ohälsa. Man får svårt med minnet, har sämre koncentrationsförmåga, har svårt att tänka klart, ser problem, blir självkritisk och får ökat ramtänkande (slutar vara flexibel och lösningsorienterad). Det är viktigt att vara lyhörd för stressignaler och ta dem på allvar. Ibland kanske man inte märker själv att man är stressad men omgivningen ser att någonting är fel.

Stress och fibromyalgi

Människor med fibromyalgi är extra utsatta för stress. Smärtan i kroppen är kopplad till hög stressnivå och ökad psykisk belastning. Även om orsaken till fibromyalgi är oklar vet man att symtomen förvärras av stress och fysisk belastning. Det är som om kroppen inte längre accepterar att man ”trampar på gaspedalen” utan istället svarar med ökade symtom. Kroppens möjlighet att öka pulsen vid ansträngning är sänkt och tillgången till det nödvändiga stresshormonet kortisol är förändrad. Musklernas förmåga att slappna av efter ansträngning är också försämrad.

Fibromyalgipatienter har innan de insjuknade ofta inte lyssnat till kroppens eller känslolivets signaler och haft en övertro på att de kan vara igång hur mycket som helst. Ofta är patienterna sociala och prioriterar att hjälpa andra människor hellre än sig själva.
Forskning har visat att smärtan och sjukdomen kan lindras om man får en diagnos. Då ökar möjligheten till att man söker information. Diagnosen ger dessutom anledning till eftertanke och till att sänka stressen.

Positiv stress

Begreppet positiv stress används vanligen när man talar om situationer med höga krav men med hög kontroll och där det finns andra stöd som trygghet och bra socialt nätverk. Även här kan hög belastning under lång tid vara skadlig. Även glad och positiv stress kan leda till utmattning och utbrändhet. Unga välutbildade människor med stimulerande arbetsuppgifter och hög arbetsbelastning blir också utbrända.

Kortvarig stress

kan exempelvis vara

 • Arbetsbelastning
 • Trafikproblem
 • Småkonflikter
 • Krånglande maskiner
 • Köer
 • Schemaändringar
 • Prov
 • Tävlingar

Långvarig stress

kan exempelvis vara

 • Höga krav från omgivningen
 • Höga krav på dig själv
 • Långvariga konflikter
 • Förändringar på jobbet
 • Ekonomiska problem
 • Oönskad flytt
 • Kärleksbekymmer
 • utanförskap

Vardagsbalans

När vi mår bra är vardagen oftast inte ett problem. Vid ohälsa, tex långvarig smärta blir vardagen förändrad. Uppgiften eller aktiviteten som förut var lätt blir nu svårare att utföra då individen har ont, värk och smärta som påverkar energi och uthållighet, rörlighet, kraft mm. Miljön kan ändras, kanske lämnar man arbetsplatsen för en sjukskrivning. Själva görandet blir svårare när kroppen inte klarar det den klarade innan. Det som förut gjordes innan jobbet, frukost, dusch osv kan bli krångligt och svårt att utföra. Det som tidigare gjordes utan någon större uppmärksamhet kräver nu mer energi och tid.

När man lever med långvarig smärta får man ofta en högre stressnivå i vardagen då tiden upplevs annorlunda och allt tar längre tid att utföra. Självbilden kan påverkas då kraven att vara effektiv, kapabel och duktig måste balanseras mot de resurser man har och egna behov. Det är därför viktigt att justera sin ambitionsnivå och vara nöjd med sig själv trots att man inte är lika effektiv som förut.