Sök
Stäng denna sökruta.

Fibromyalgins påverkan på sexlusten kan bero på störd sömn

Studie tyder på att dålig nattsömn bidrar till sexuella problem bland patienter med fibromyalgi.

En studie från december 2015 pekar på att en dålig sömnkvalitet kan vara orsaken till de sexuella problem som kvinnor med fibromyalgi rapporterar om och att man genom behandling av sömnproblemen kan förbättra den sexuella funktionen. 


Forskarna var intresserade av att förstå förhållandet mellan brist på sömn och sexuella problem vid fibromyalgi. Studien omfattade 54 sexuellt aktiva kvinnor som ännu inte hade kommit in i klimakteriet. 

Forskarna fann att det när sömnkvaliteten var dålig förelåg en statistiskt betydelsefull ökning av sexuell störning. Sömnbrist och sexuella problem förvärrades också när andra fibromyalgisymptom förvärrades.  Den sexuella funktionen påverkades inte av ålder, BMI (Body Mass Index), nivå av depressiva symptom eller av hur länge patienten hade haft fibromyalgi. 

I sin rapport drar forskarna slutsatsen att sexuell störning hos kvinnliga FM-patienter kan bero på dålig sömnkvalitet och att behandling av sömnstörningar kan förbättra den sexuella funktionen.


Möjliga behandlingar kan bland annat omfatta förändringar i sovrummet, att gå och lägga sig tidigare eller att minska intaget av alkohol och koffein. 


För förbättrad behandling och livskvalitet skulle läkare som behandlar fibromyalgipatienter kunna kontrollera om det föreligger sömnstörningar såväl som sexuella problem.  Personer med fibromyalgi kan även diskutera minskad sexlust med sin läkare och utforska möjligheten om att dålig sömnkvalitet skulle kunna vara en bidragande orsak. 


Källa:
 Artikeln “Fibromyalgia’s Impact on Sex Drive Traced to Disturbed Sleep”, Fibromyalgia News Today

Översättning: Johanna Spetz