Sök
Stäng denna sökruta.

FLER INFLAMMATORISKA PROTEINER VID FM

En norsk-svensk studie publicerad i mars 2017 visar att patienter med fibromyalgi har fler inflammatoriska proteiner än friska och bekräftar därmed forskaren och smärtläkaren Diana Kadetoffs tidigare forskningsrön.

Studien undersökte 92 olika proteiner (cytokiner) och för ett flertal av dessa skilde sig halterna mellan patienterna med fibromyalgi och de friska personerna, både i ryggvätskan och i blodet. Särskilt fann forskarna höga nivåer av kemokin CX3CL1 i ryggmärgsvätskan. Dessutom replikerades tidigare fynd av IL-8 i både ryggmärgsvätskan och blodet.

PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28424559