Göteborgs Fibromyalgiförening

Välkommen till Göteborgs Fibromyalgiförening

Vi är en ideell förening som är till för dig/oss som har fibromyalgi, och vi vill att du ej skall känna dig ensam med din sjukdom.

Vi anordnar träffar för medlemmar och ibland med respektive om plats finnes. Både fysiska och zoom.

Hos oss finns en andullationsbädd som vi kan utnyttja till ett bra pris som medlem. Och även icke medlemmar är välkomna också!


Vi i styrelsen ser gärna att vi alla som medlemmar hjälper till när det är stora träffar.

Föreningen har en fantastisk lokal som ligger i Guldheden, och den skulle vi se att den utnyttjas lite mera av oss medlemmar. Med fina träffar av olika slag.

Kom gärna med förslag och var gärna med och planera med oss.

Föreningens mål är att erbjuda samvaro för personer med fibromyalgi och ge information såväl till de som har fibromyalgi och deras anhöriga samt till samhället.Vår styrelse

 • Bild saknas
  Helene OlssonOrdförande
 • Bild saknas
  Curt BerndtssonKassör
 • Bild saknas
  Kalle StrömSekreterare
 • Bild saknas
  Carola SjölundLedamot
Göteborgs Fibromyalgiförening
Dr Westrings gata 7, baksidan

413 24 Göteborg
Kontaktperson: Heléne Olsson
Tel: 0705-446946
 
E-post: goteborg@fibromyalgi.se

Anslagstavla

 • Andullationsmassage

  Hej!


  Vi har en fantastisk andullationsbädd hos oss, en massage madrass med vibrationer, infraröd värme

  på 6 punkter.

  Andullationsbädden ger en vibrerande massage med infraröd värme. Behandlingen leder till

  ökad blodcirkulation och ökad syresättning i kroppen. Du kommer som du är, lägger dig på

  bädden med kläderna på och får lyssna på avslappnande musik.

  Allt för att du ska få en härlig avkoppling för hela kroppen.


  För att beställa en tid vill vi ha en anmälan till denna för att vi inte skall åka till lokalen i onödan.

  Om du behöver avboka, gör du detta senast på morgonen samma dag. Helst kvällen före.


  Här kan du läsa mera om denna härliga bädd som vi har. https://www.hhpsverige.se/om-hhp


  Anmälan gör du via mejl på goteborg@fibromyalgi.se


  Våra tider för Andullation är:


  Tis: kl. 18.00 - 20.00

  Ons: kl. 13.00 - 15.00

  Tors: kl. 18.00 - 20.00

  Fre: kl. 12.00 - 14.00


  Gratis prova på 15 min för medlemmar.


  Behandlingstid 30 min


  Pris


  För medlemmar:

  50 kr per gång

  10-kort 400 kr


  För icke medlemmar:

  100 kr per gång

  10-kort 800 kr


  Varmt Välkomna


  • VILL DU MEDVERKA I EN STUDIE FÖR UTVECKLA FYSIOTERAPI FÖR DIG MED FIBROMYALGI?

   På vår interdisciplinära smärtklinik SMÄRTHJÄLPEN i Göteborg startar vi inom kort ett forskningsprojekt. Vi ska forska om fri rörelsedans kan vara en behandlingsmetod som kan integreras i den fysioterapeutiska behandlingsarsenalen. För att använda nya metoder inom vården behöver vi bedriva seriös forskning för att vara säkra på att det vi erbjuder Dig som patient en säker och beprövad vård.

   Vi är anslutna till Västra Götalandsregionen och kan därför emotta remisser från Din vårdcentral. Du som är kvinna och har fibromyalgi eller misstänker att Du har fibromyalgi får en möjlighet att delta en interdisciplinär behandling av vårt högspecialiserade smärtteam.

   Teamet består av Dig, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, sjuksköterska och vårdadministratörer. Varje profession utför en noggrann medicinsk utredning och skräddarsyr ett individuellt omhändertagande där Du som patient som är expert på Dig och ingår i teamet. Dina erfarenheter och Din berättelse blir hörd och är mycket viktig för oss som har ett holistiskt synsätt där vi försöker se hela människan. Du får även möjlighet att ha en app som heter Healo där du får smärtutbildning/hantering samt individuella övningar i filmer som Du kan använda obegränsat.

   Du som patient som tackar ja till att delta i studien lottas in i en av två grupper efter avslutad teambehandling. Grupper:

   1. Fri rörelsedans ledd av fysioterapeuter. Tidigare kvalitativ forskning på fri rörelsedans visar att patienter med långvarig smärta får kraft och ökad egenmakt i vardagen efter att ha deltagit i 20 veckors dans.

   2. Anpassad styrketräning ledd av fysioterapeuter. Tidigare forskning på att anpassad styrketräning visar att kvinnor med fibromyalgi ökar välmående, muskelstyrka och påverkar smärtintensiteten.

   Inklusionskriterier: Vuxna kvinnor med diagnosticerad eller misstänkt fibromyalgi remitteras från Vårdcentralen till Smärthjälpen. Du behöver förstå och skriva svenska.

   Exklusionskriterier är röda flaggor som cancer, akuta trauman som frakturer (mindre än 6 månader

   sedan) samt infektioner. Gula flaggor som pågående rättsliga tvister med Försäkringskassan eller försäkringsbolag.

   Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten och vi kommer naturligtvis att anpassa interventionen efter rådande Coronasituation så det blir säkert med anpassade avstånd mellan deltagare och gruppantal godkänt av Folkhälsomyndigheten. Studien kommer att utvärderas med Nationella Registret över Smärtrehabilitering, NRS, frågeformulär som redan ingår i den interdisciplinära behandlingen.

   Intervjuer med utvalda deltagare som tackar ja enligt metoden kvalitativ innehållsanalys efter avslutad 20 veckors dans kommer också att ske.

   Frågor: gå in på Smärthjälpens hemsida www.smarthjalpen.se

   Varmt välkommen!