Sök
Stäng denna sökruta.

Fyll i PAE:s enkät om kronisk smärta och stigma

De patientorganisationer som är medlemmar i Pain Alliance Europe (PAE) uppmanar personer med kronisk smärta eller deras vårdgivare att fylla i denna korta enkät om konsekvenserna av kronisk smärta och stigma.

Detta är den tredje enkäten som PAE har publicerat på temat kronisk smärta. De separata årliga enkäternas resultat har analyserats med olika aspekter på konsekvenser för livskvalitet hos människor som lever med kronisk smärta i Europa.

En rapport kommer att publiceras där man jämför smärtpatienternas erfarenheter i olika länder. Denna rapport kommer att publiceras av Pain Alliance Europe för att stärka patientens röst och vårt arbete i Europa med att väcka opinion och medvetenhet hos politiker och beslutsfattare för den viktiga frågan om kronisk smärta.  

På PAE: s webbplats kan du se rapporter från de två tidigare undersökningarna. (I slutet av denna enkät kan du kopiera och klistra in en webbadress för att ta dig till rapportsidan.)  

https://www.surveymonkey.co.uk/r/Svenska-PAE-smarta-och-stigma